Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 13.5.2019, Pöytäkirja 13.5.2019 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 13.05.2019 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Sivistystoimen vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus, opetuslautakunnan alainen
toiminta / EL-H
4 kpl
8 Varian opetusalajohtajan virkanimikkeen (vakanssi 404752) muuttaminen osaamispalveluesimiehen virkanimikkeeksi ja kelpoisuusehdon vahvistaminen 1.8.2019 alkaen / AR -
9 Päätös oikaisuvaatimukseen Vantaan kansainvälisen koulun kemian lehtorin vakinaisen viran täyttöä koskevasta päätöksestä / IK 1 kpl
10 Päätös oikaisuvaatimukseen Uomarinteen koulun päätoimisen tuntiopettajan määräaikaisen viran täyttämistä koskevasta henkilöstöasiainpäätöksestä / IK 2 kpl
11 Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019 alkaen/SA-V 7 kpl
12 Länsimäen päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen/ETN 1 kpl
13 Uomarinteen päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen/ETN 2 kpl
14 Koivukylän kirjaston toiminnan siirtäminen uuteen toimitilaan / MVa -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 8, 11 ja 14 -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätöksiin §:t 9 ja 10 -
Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 7, 12 ja 13 -