Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 19.8.2019 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 19.08.2019 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Virkasuhteisen vakanssin (600095) nimikkeen ja kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen / HP -
7 Asemakaava ja asemakaavamuutos 232500 sekä tonttijako, 23 Kivistö / Kivistöntähti / TLA 1 kpl
8 Asemakaavan muutos 002365, 61 Tikkurila / Kielotie 13 / TLA 2 kpl
9 Maankäyttösopimus (A) ja Esisopimus määräalojen vaihdosta (B) / VTK Kiinteistöt Oy / Asemakaavan muutos nro 002365 Kielotie 13, 61 Tikkurila / AK 3 kpl
10 Asemakaavamuutos 002340 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 94 Hakunila / Raudikkokuja / TLA 1 kpl
11 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalan kaupasta ja C. Esisopimus määräalan luovutuksesta/ Sato Oyj/ Asemakaavamuutos nro 002340/ AK 4 kpl
12 Asemakaavamuutos 002390 ja tonttijaon muutos, 50 Tammisto / Tammistontie 2 / TLA 2 kpl
13 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekninen rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan kaupasta / Rakennusliike Lapti Oy / asemakaavamuutos 002390 / AK 3 kpl
14 Asemakaavan muutos 002073 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 41 Viinikkala / Turvalaaksonkuja / TLA 3 kpl
15 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekninen rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan vaihdosta / Suomen Pankki / asemakaavamuutos 002073 / AK 3 kpl
16 Asemakaavan muutos 002388, 62 Jokiniemi / Relanderinpiha / TLA 1 kpl
17 Asemakaavamuutos 002049, 15 Myyrmäki / Raappavuorenpuisto / TLA 3 kpl
18 Asemakaava ja asemakaavan muutos 141100 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 13 Vapaala, 14 Varisto / Luhtitie / TLA 4 kpl
19 Tonttivarausten jatkaminen Vantaan kaupungin Kivistön kaupunginosan korttelin 23184 tonttiin 3 ja korttelin 23186 tonttiin 3 / Fira Oy / AK 2 kpl
20 Kivistön tontin 23153/1 varausajan jatkaminen / EKE-Rakennus Oy / AK 1 kpl
21 Vantaanlaaksosta tonttien 18057/15 ja 16 varaaminen omistusasuntotuotantoon / Siklatalot Oy / AK 1 kpl
22 Koivuhaan tontin 68161/3 koskevan rakentamisvelvoitteen jatkaminen / Ålandsbanken Tomtfond Specialplaceringsfond / Bonava Suomi Oy / AK 1 kpl
23 Kuninkaanmäestä tonttien 97008/6, 7 ja 8 varaaminen vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon / T2H Rakennus Oy / AK 1 kpl
24 Veromiehestä tontin 52129/1 myyminen valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon / VAV Asunnot Oy / AK 2 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -