Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 19.8.2019, Pöytäkirja 19.8.2019 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 19.08.2019 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Vantaan kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta/ EL-H 3 kpl
8 Perusopetuksen lisäopetuksen aloituspaikkamäärän lisääminen syksyllä 2019 / AR -
9 Vantaan ammattiopisto Varian osaamispalvelupäälliköiden, työelämäpalvelupäällikön ja yhteisten palvelujen päällikön vakanssien muuttaminen virkasuhteisiksi 1.9.2019 alkaen / AR -
10 Päätös oikaisuvaatimukseen Vantaan ammattiopisto Varian päätoimisen tuntiopettajan vakituisen viran täyttämistä koskevasta päätöksestä/ AR -
11 Päätös oikaisuvaatimukseen päätoimisen tuntiopettajan vakituisen viran täyttämistä koskevasta päätöksestä/ AR -
12 Päätös oikaisuvaatimukseen oman äidinkielen opettajan määräaikaisen viran täyttämistä koskevasta päätöksestä/ IK -
13 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus § 8-9 -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen § 10-12 -
Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto § 7 -