Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 16.9.2019 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 16.09.2019 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
5 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2023, Kaupunkiympäristön toimiala / HP 1 kpl
6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 2/2019 / HP 4 kpl
7 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan selvitys Vantaan kaupungin arviointikertomuksesta 2018, kaupunkisuunnittelulautakunta / HP 2 kpl
8 Asemakaavamuutos 002412 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 94 Hakunila / Heporinne / IL 1 kpl
9 Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen luovutuksesta ja C. Esisopimus määräalan myynnistä / Kiinteistö Oy Hakunilan Metsätie / Asemakaavan muutos nro 002412/ AK 4 kpl
10 Asemakaavan muutos 002196 ja tonttijaon muutos, 52 Veromies / Manttaalitie 10-14 / IL 1 kpl
11 Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan luovutuksesta / SL Rakennuttaja Oy, perustettavan yhtiön lukuun / Asemakaavan muutos nro 002196/ AK 3 kpl
12 Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan luovutuksesta ja C. Esisopimus määräalan kaupasta / Alpha I Oy/ Asemakaavan muutos nro 002196/ AK 4 kpl
13 Asemakaavan muutos 002354 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 60 Hiekkaharju / Vanha Sahatie / IL 1 kpl
14 Maankäyttösopimus (A) ja Esisopimus kiinteistön- ja määräalan vaihdosta (B) / Kiinteistö Oy Sahatien Kruunu / Asemakaavan muutos nro 002354 Vanha Sahatie (Vanha Sahatie 16, 18, 20 ja Suopursuntie 1), 60 Hiekkaharju / AK 3 kpl
15 Asemakaavan muutos 002156 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Kelokuusenmäki ja asemakaavan kumoaminen 002418 / IL 3 kpl
16 Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen vaihdosta/ Myyrmäen Huolto Oy/ Asemakaavamuutos nro 002156/ AK 3 kpl
17 Asemakaavan muutos 002388, 62 Jokiniemi / Relanderinpiha / IL 1 kpl
18 Vuokrasopimuksen tarkistaminen 92-82-11-17 Mikkola / AK 1 kpl
19 Rakentamisvelvoite ajan jatkaminen 92-86-163-3 Nikinmäki / AK 1 kpl
20 Teollisuustontin 92-25-99-1 myyminen Myllymäki / AK 2 kpl
21 Teollisuustontin 92-41-110-1 myyminen Viinikkalasta / AK 2 kpl
22 Leinelän kerrostalotontin 70110/ 9 varaaminen Bonava Suomi Oy:lle / AK 1 kpl
23 Tarjouskilpailun järjestäminen Koivuhaan asuinkerrostalotontista korttelissa 68161/12 vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon / AK 1 kpl
24 Tarjouskilpailun järjestäminen Havukosken asuintonteista korttelissa 74613 vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon / AK 1 kpl
25 Hiekkaharjusta tontin 60070/3 varaaminen valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon / VAV Asunnot Oy / AK 1 kpl
26 Kivistön tontin 23151/6 myyminen ja LPA-tontin 23152/2 määräosan myyminen /Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy/ AK 1 kpl
27 Safiiriparkin Huolto Oy:n osakkeiden myynti / Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy / AK -
28 Kivistön tonttien 23151/4 ja 5 varausajan jatkaminen / YIT Rakennus Oy/ AK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -