Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 30.9.2019 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 30.09.2019 17:00 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
5 Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoukset vuonna 2020 / HP -
6 Asemakaavan muutos 002357 sekä tonttijaon muutos, 52 Veromies / Pyhtäänkorventie 15 / TLA 1 kpl
7 Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalojen luovutuksesta ja C. Esisopimus määräalan kaupasta / Posiber Oy/ Asemakaavamuutos 002357 /AK 4 kpl
8 Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus kiinteistön kaupasta / Kiinteistö Oy Pyhtäänkorventie 19 / Asemakaavamuutos 002357 / AK 3 kpl
9 Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalan luovutuksesta ja C. Esisopimus määräalan kaupasta / Kiinteistö Oy Air Pyhtää Vantaa/ Asemakaavamuutos 002357 /AK 4 kpl
10 Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalan luovutuksesta ja C. Esisopimus määräalan kaupasta / Kiinteistö Oy Fly Pyhtää Vantaa/ Asemakaavamuutos 002357 / AK 4 kpl
11 Asemakaava 521100 sekä tonttijako, 52 Veromies / Kiitoradankuja / TLA 1 kpl
12 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Kiinteistö Oy Kiitoradankuja 4 / asemakaavamuutos 521100 / AK 3 kpl
13 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen luovutuksesta / Oy Kiitoradantie 7 AB / asemakaavamuutos 521100 / AK 3 kpl
14 Asemakaavan muutos 002297 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / Raappavuorentien oikaisu / TLA 2 kpl
15 Asemakaava ja asemakaavamuutos 660900 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 66 Hakkila / Rusokallio 1 / TLA 2 kpl
16 Rakennuskieltojen voimassaoloaikojen jatkaminen / 2019 / TLA 2 kpl
17 Yhteistoimintasopimus Korson keskustan kehittämisestä / Korson Ostoskeskus Oy, Kiinteistö Oy Korson Shoppi, Oy Vertika International Ltd, YIT Suomi Oy / asemakaavan muutos nro 002339 / AK 3 kpl
18 Suunnitteluvaraus korttelin 52131 tonteille 7, 8 ja 9, osoitteessa Markkatie 12, 14 ja 16 Veromiehen kaupunginosassa / NREP Oy / AK 2 kpl
19 Teollisuustontin 92-40-504-1 myyminen Ylästöstä / AK 2 kpl
20 Maankäyttösopimuksen muutos / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalan kaupasta, C. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Kiinteistön 92-404-6-205 omistaja yksityishenkilö / Asemakaavan muutos 002288 / AK 5 kpl
21 Koivuhaan tontin 68053/5 varausajan jatkaminen / VAV Asunnot Oy / AK 1 kpl
22 Vuokrasopimuksen uudistaminen golfrangea varten Viinikkalassa / Golden Pro Oy / AK 2 kpl
23 Koivuhaan tontin 68160/12 myyminen ja LPA -tontin 68160/14 määräosan luovuttaminen / TA-Asumisoikeus Oy / AK 2 kpl
24 Leinelän tontin 70111/ 13 myyminen ja LPA-tontin 70111/12 määräosan luovuttaminen / Asunto Oy Vantaan Ilmatar / Skanska Talonrakennus Oy / AK 2 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -