Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 14.1.2020 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 14.01.2020 17:00 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kaavoitusohjelman 2020 painopisteet / TLA 1 kpl
7 Asemakaava ja asemakaavamuutos 931100, 93 Vaarala, 95 Rajakylä / Vaaralanlammet / TLA 2 kpl
8 Asemakaavan muutos 002419 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 63 Viertola / Lauhatien päiväkoti / TLA 1 kpl
9 Asemakaavan muutos 002354 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 60 Hiekkaharju / Vanha Sahatie / TLA 2 kpl
10 Rakennuskiellon määrääminen / Veromiehen rakennuskieltoalue 90102R / TLA 3 kpl
11 Maa-alueen vuokraaminen Länsimäestä grillikioskin pitoa varten / AK 2 kpl
12 Maa-alueen vuokraus varasto-, toimi- ja työtilaa varten Keimolan kylästä/Kiinteistö Oy Mosapakantie 2B / AK 2 kpl
13 Tilan (92-409-6-204) osto Lapinkylän kylästä / AK 2 kpl
14 Määräalan (92-409-6-204-M605) osto Lapinkylän kylästä / AK 2 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -