Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 17.3.2020 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 17.03.2020 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan vuosikatsaus 2019 / HP 1 kpl
7 Yleiskaava 2020 (YK0048) ehdotus / TLA 22 kpl
8 Lahokaviosammalen suojelusuunnitelma / Vantaan kaupunki / TLA 1 kpl
9 Asemakaavamuutos 002357 sekä tonttijaon muutos, 52 Veromies / Pyhtäänkorventie 15 / TLA 2 kpl
10 Asemakaavamuutos 002206 ja tonttijako, 86 Nikinmäki / Harrikuja / TLA 4 kpl
11 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle/ Oikaisuvaatimus poikkeamispäätökseen 31.10.2019, § 1069/ 97 Kuninkaanmäki / TLA 5 kpl
12 Koivuhaan asuinkerrostalotontin 68161/12 tarjouskilpailun päättäminen / AK 1 kpl
13 Variston yhtiömuotoisen asuinpientalotontin 14002/21 tarjouskilpailun päättäminen / AK 1 kpl
14 Havukosken asuintonttien korttelin 74613 tarjouskilpailun päättäminen / AK 1 kpl
15 Määräalojen myyminen Hämeenkylän kiinteistöistä 92-12-58-8 ja 92-12-9901-0 Yrjö ja Hanna -säätiö sr:n omistamalle Kiinteistö Oy Vantaan Hämeenkylälle / AK 2 kpl
16 Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätösvallan delegointi poikkeustilanteen aikana / HP -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -