Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 21.4.2020 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 21.04.2020 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan uusi käyttösuunnitelma vuodelle 2020 / HP 1 kpl
7 Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimivallan delegointi osittaisen tai täydellisen vapautuksen myöntämisessä julkisoikeudellisen tai yksityisoikeudellisen maksun suorittamisesta / HP -
8 Asemakaavan muutos 002415, 13 Vapaala / Piikkirinne 3 / TLA 1 kpl
9 Asemakaavan muutos 002314, 61 Tikkurila / Kielotie 38 - 44 / TLA 1 kpl
10 Asemakaava ja asemakaavan muutos 971100 sekä maanalainen asemakaava 971100ma (satamarata) / 97 Kuninkaanmäki / Kuusijärvi 2 / TLA 1 kpl
11 Asemakaavamuutos 002206 ja tonttijako, 86 Nikinmäki / Harrikuja / TLA 4 kpl
12 Oikaisuvaatimus poikkeamispäätökseen 22.1.2020 § 63 / Kiilletie 24 / TLA 5 kpl
13 Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisuun 27.1.2020 § 71 / Mosapakantie 7 / TLA 3 kpl
14 Lunastustoimituksen hakeminen maankäyttö- ja rakennuslain 109.2 §:n nojalla kunnalle siirtyvän asemakaavan mukaisen katualueen haltuunottokorvauksen määräämiseksi tilasta 92-420-1-62 / AK 1 kpl
15 Kivistön tontti 23153/1 varauksen peruminen / EKE-Rakennus Oy / AK 1 kpl
16 Myyrmäestä tontin 15673/11 varaaminen valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon / VAV Asunnot Oy /AK 1 kpl
17 Ojangon Koiraurheilukeskus Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen Ojangossa/ Ojangon Koiraurheilukeskus Oy / AK 2 kpl
18 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehtyyn valitukseen koskien rakentamisvelvoitteen pidentämistä ja Ojangon tontin 92103/6 takaisin ostamista /AK 2 kpl
19 Korttelin 25098 tontin 1 myyntipäätöksen jatkaminen Myllymäen kaupunginosassa / Kiinteistö Oy Härkähaankuja / AK 1 kpl
20 Leinelän tontin 70111/9 myyminen ja LPA-tontin 70111/11 määräosan luovuttaminen Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy:lle / AK 2 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -