Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunnan kokous 14.4.2020, Pöytäkirja 14.4.2020 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 14.04.2020 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ KK -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ KK -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ KK -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ KK -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ KK -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ KK -
7 Kasvatuksen ja oppimisen toimialan muutetun käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020/ KK 1 kpl
8 Yksityisen hoidon tuen ja siihen liittyvän kuntalisän muutokset 1.8.2020 lukien / KK -
9 Kaivokselan koulu perusparannus ja laajennus, tarveselvityksen hyväksyminen/KK 2 kpl
10 Jokiuoman päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen / KK 1 kpl
11 Vierumäen koulun paviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen / KK 1 kpl
12 Lisämäärärahaesitys Vantaan ammattiopisto Varian talousarvioon 2020/ KK -
13 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle päätoimisen tuntiopettajan vakituisen viran täyttämistä koskevaan kunnallisvalitukseen/ AR -
14 Päätös oikaisuvaatimukseen perusopetuksen aluepäälliköiden vakituisten virkojen täyttämistä koskevista päätöksistä/ IK -
15 Poikkeusajan opetussuunnitelman muutokset / IK -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 7,8,12 ja 15 -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen § 14 -
Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 9,10,11 ja 13 -