Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 12.5.2020 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 12.05.2020 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
5 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 1/2020 / HP 2 kpl
6 Asemakaava ja asemakaavamuutos 232500 sekä tonttijako, 23 Kivistö / Kivistöntähti / TLA 3 kpl
7 Asemakaavamuutos 002417 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 52 Veromies / Aviapolis eteläinen /TLA 1 kpl
8 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen vaihdosta /Sopimus rakentamisvelvoitteen siirrosta/ Kiinteistö Oy Aviatontti IV ja LAK Real Estate Oy / Asemakaavan muutos 002417 / AK 5 kpl
9 Asemakaavan muutos 002349 sekä tonttijako, 15 Myyrmäki / Kilterinkuja 2 / TLA 1 kpl
10 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Asemakaavan muutos 002349 / AK 3 kpl
11 Asemakaava ja asemakaavamuutos 152500 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 13 Vapaala, 14 Varisto, 15 Myyrmäki / Kelokuusenkuja / TLA 3 kpl
12 Asemakaava ja asemakaavamuutos 931100 / 93 Vaarala, 95 Rajakylä/ Vaaralanlammet / TLA 4 kpl
13 Asemakaavamuutos 002333 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 63 Viertola / Mönkkösen kulma / TLA 3 kpl
14 Asemakaavan muutos 002419 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 63 Viertola / Lauhatien päiväkoti / TLA 2 kpl
15 Kuusijärven ulkoilusillan nimeäminen, 97 Kuninkaanmäki / TLA 1 kpl
16 Tikkurilasta tontin 61220/3 varausajan jatkaminen vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon ja puukerrostalorakentamiseen / Arkta Reponen Oy / AK 1 kpl
17 Tonttien 23132/10 ja 12 varaaminen Kivistön keskusta-asuminen 2-alueelta / As. Oy Vantaan Vega / Skanska Talonrakennus Oy / AK 2 kpl
18 Asolasta tontin 72214/3 varauksen jatkaminen valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon / VAV Asunnot Oy /AK 1 kpl
19 Oikaisuvaatimus (1) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) / AK -
20 Oikaisuvaatimus (2) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) / AK -
21 Oikaisuvaatimus (3) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) -
22 Oikaisuvaatimus (4) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) -
23 Oikaisuvaatimus (5) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) / AK -
24 Oikaisuvaatimus (6) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) / AK -
25 Oikaisuvaatimus (7) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) / AK -
26 Oikaisuvaatimus (8) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) / AK -
27 Oikaisuvaatimus (9) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) / AK -
28 Oikaisuvaatimus (10) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) / AK -
29 Oikaisuvaatimus (11) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) / AK -
30 Oikaisuvaatimus (12) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) / AK -
31 Oikaisuvaatimus (13) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) / AK -
32 Oikaisuvaatimus (14) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) / AK -
33 Oikaisuvaatimus (15) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) / AK -
34 Oikaisuvaatimus (16) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) / AK -
35 Oikaisuvaatimus (17) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) / AK -
36 Oikaisuvaatimus (18) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) / AK -
37 Oikaisuvaatimus (19) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) / AK -
38 Oikaisuvaatimus (20) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) / AK -
39 Oikaisuvaatimus (21) koskien kiinteistöjohtajan 14.2.2020 § 22 päätöstä / Erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusiminen Korsosta (Kulomäen 30 päättyvää vuokrasopimusta) / AK -
40 Metsolasta tontin 83110/5 vuokrasopimuksen uusiminen / Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / AK 1 kpl
41 Koivuhaan tontin 68053/5 myynti / Koisoniityn palvelukeskus, VAV Palvelukodit Oy / AK 2 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -