Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunnan kokous 11.5.2020, Pöytäkirja 11.5.2020 17:30
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 11.05.2020 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ KK -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ KK -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ KK -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ KK -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ KK -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ KK -
7 Kasvatuksen ja oppimisen vuoden 2020 ensimmäinen osavuosikatsaus/ KK 4 kpl
8 Patotien päiväkoti, tarveselvityksen hyväksyminen/ KK 1 kpl
9 Päätös oikaisuvaatimukseen lehtorin vakituisen viran täyttämistä koskevasta päätöksestä/ IK -
10 Päätös oikaisuvaatimukseen perusopetuksen aluepäälliköiden vakituisten virkojen
täyttämistä koskevista päätöksistä/ IK
-
11 Perusopetuksen luokanopettajan viran perustaminen 1.8.2020 alkaen/ IK -
12 Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle hallintoriita-asiassa/ IK -
13 Päiväkoti Aisakellon lakkauttaminen 1.8.2020 alkaen /SA-V -
14 Päiväkoti Heporinteen lakkauttaminen 1.8.2020 alkaen /SA-V -
15 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ KK -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 11, 13 ja 14 -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen §:t 9 ja 10 -
Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 7, 8 ja 12 -