Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 11.8.2020 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 11.08.2020 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Helsingin seudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL-sopimuksen) 2020-2031 hyväksyminen / HP 4 kpl
7 Myyrmäen korttelien 15403, 15406 ja 15422 ja eräiden yleisten alueiden toteutussopimus / HP 1 kpl
8 Asemakaavan muutos 002373, 52 Veromies / Annefred eteläinen / TLA 2 kpl
9 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määrä-alan luovutuksesta ja C. Esisopimus määräalan kaupasta / Kiinteistö Oy Vantaan Aviator Trade Park / Asemakaavan muutos 002373 / AK 4 kpl
10 Asemakaavamuutoksen luonnos 053000, 52 Veromies/ Grand Wing Auramo/TLA 1 kpl
11 Asemakaavan muutos 002416 sekä tonttijako, 12 Hämeenkylä / Santamäentie 15 / TLA 1 kpl
12 Oikaisuvaatimus poikkeamislupa-asiassa LP-092-2020-00534, päätös 27.4.2020 § 441, kiinteistö 92-41-109-4 / TLA 6 kpl
13 Määräalan myynti Vihdin kunnasta Suomen valtiolle METSO-kohteeksi / AK 2 kpl
14 Koivuhaan tontin 68161/12 varaaminen omistusasuntotuotantoon / T2H Rakennus Oy / AK 1 kpl
15 Esisopimus määräalakaupasta kiinteistöstä 92–17–9906-1 Martinlaakso / AK -
16 Maa-alueen vuokraaminen Veromiehenkylästä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle vesihuollon ja siihen liittyvien tukitoimintojen tarpeisiin /AK 1 kpl
17 Maa-alueen vuokraus kiinteistöstä 92-419-1-232 / Kaivokselan paineenkorotusasema / HSY Vesi / AK 1 kpl
18 Maa-alueen vuokraus kiinteistöstä 92-405-8-51 / Petikonniityn jätevedenpumppaamo / HSY Vesi / AK 1 kpl
19 Myyrmäen tontin 15406/3 myyminen Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahastolle/AK 2 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -