Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 8.9.2020, Pöytäkirja 8.9.2020 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 08.09.2020 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan selvitys Vantaan kaupungin arviointikertomuksesta 2019, kaupunkisuunnittelulautakunta / HP 2 kpl
7 Kaupunkisuunnittelulautakunnnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 2/2020 / HP 2 kpl
8 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2024 / HP 2 kpl
9 Asemakaavan muutos 002410 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 94 Hakunila / Saagatie / TLA 1 kpl
10 Asemakaavan muutos 002415, 13 Vapaala / Piikkirinne 3 / TLA 2 kpl
11 Asemakaava ja asemakaavan muutos 971100 sekä maanalainen asemakaava 971100ma (satamarata) , 97 Kuninkaanmäki / Kuusijärvi 2 / TLA 3 kpl
12 Päiväkummun tontin 75016/1 vuokrasopimuksen uusiminen / Asuntosäätiön Asumis-oikeus Oy / AK 1 kpl
13 Hämeenkylästä asuintontin 12320/4 varaaminen Kastelli-talot Oy:lle / AK 1 kpl
14 Puu-Kivistön aloituskorttelin 23141/1 ja 2 varaaminen Arkta Reponen Oy:lle ja A-Kruunu Oy:lle/AK 1 kpl
15 Liikerakennustontin 92-26-121-2 myyminen Petikko / Tähti Caravan Oy / AK 2 kpl
16 Sopimussakon periminen Synkroni Oy:ltä / AK 3 kpl
17 Teollisuustontin 92–21–138–6 myyminen Piispankylä / Vir-Invest Oy / AK 2 kpl
18 Maanvuokrasopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen muuttaminen / 92-41-110-1 Viinikkala / KOY Vantaan Pellonreuna, Bestlevel Oy ja Sinla Oy / AK -
19 Myyrmäen tonttien 15403/6 ja 7 myyminen ja AH-tontin 15403/5 määräosan luovuttaminen Lumo Kodit Oy:lle / tontinluovutusehtojen muuttaminen / AK 2 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -