Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunnan kokous 14.9.2020, Pöytäkirja 14.9.2020 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 14.09.2020 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ KK -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ KK -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ KK -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ KK -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ KK -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ KK -
7 Kasvatuksen ja oppimisen toimialan selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksesta/ KK 1 kpl
8 Kasvatuksen ja oppimisen vuoden 2020 toinen osavuosikatsaus/ KK 4 kpl
9 Lasten kotihoidon tuen kuntalisän muutokset 1.1.2021 alkaen/ KK -
10 Kasvatuksen ja oppimisen toimialan esitys vuoden 2021 talousarvioksi
ja vuosien 2021–2024 taloussuunnitelmaksi/ KK
2 kpl
11 Kasvatuksen ja oppimisen toimialan toimitilainvestoinnit vuosille 2021-2030/ KK 1 kpl
12 Opetuslautakunnan päätösvallan siirtäminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen osalta/ KK -
13 Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrät syksylle 2021/ AR -
14 Vantaan ammattiopisto Varian ammatillisen koulutuksen aloituspaikat ja oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä vuonna 2021/ AR -
15 Valintakriteerien muutos Vaskivuoren lukion musiikki- ja tanssipainotteisten opetuksen erityisen koulutustehtävän mukaisiin opintoihin/ AR -
16 Lausuntopyyntö luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista/ AR 1 kpl
17 Perusopetuksen opettajaviran virkanimikkeen muutos 1.8.2020 alkaen/ IK -
18 Päätös oikaisuvaatimukseen luokanopettaja, 2 paikkaa, määräaikaisten virkojen täyttämättä jättämistä kokeviin päätöksiin/ IK -
19 Päätös oikaisuvaatimukseen sivutoimisen tuntiopettajan, S2-opetus, määräaikaisen viran täyttämistä koskevasta päätöksestä/ IK -
20 Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2019/ SA-V 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -