Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 29.9.2020 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 29.09.2020 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
5 Yhteistyösopimus / Tikkurila Oyj /HP 3 kpl
6 Kaupunkiympäristön toimialan lautakuntaseminaari / HP 1 kpl
7 Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoukset vuosina 2021-2022 / HP -
8 Vantaan maa- ja asuntopoliittisten linjausten seurantaraportti 2020 / HP 1 kpl
9 Asemakaavamuutos 002420, 52 Veromies/ Grand Wing / TLA 1 kpl
10 Maankäyttösopimus / Kiinteistö Oy Vantaan Äyri / Asemakaavan muutos 002420 / AK 4 kpl
11 Asemakaavamuutos 002284 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 12 Hämeenkylä / Pähkinänsärkijä/ TLA 2 kpl
12 Maankäyttösopimus / Vantaan Energia Oy/ Asemakaavan muutos nro 002284 / AK 3 kpl
13 Maankäyttösopimus / Veikko Laine Oy / Asemakaavan muutos nro 002284 / AK 3 kpl
14 Esisopimus määräalojen kaupasta Hämeenkylässä/ Varte Oy perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun / AK 3 kpl
15 Asemakaavan muutos 002410 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 94 Hakunila / Saagatie / TLA 1 kpl
16 Asemakaava ja asemakaavamuutos 232500 sekä tonttijako, 23 Kivistö / Kivistöntähti /TLA 2 kpl
17 Asemakaava ja asemakaavamuutos 152500 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 13 Vapaala, 14 Varisto, 15 Myyrmäki / Kelokuusenkuja / TLA 3 kpl
18 Asemakaavan muutos 002349 sekä tonttijako, 15 Myyrmäki / Kilterinkuja 2 / TLA 2 kpl
19 Asemakaavan muutos 002442 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 26 Petikko / Petikontie 23-25 / TLA 3 kpl
20 Lausunnon antaminen Uudenmaan ELY-keskukselle Pyhän Annan lastenkirkon suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla / TLA 2 kpl
21 Tarjouskilpailun järjestäminen kerrostalotontista 23153/1 vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon Kivistöstä /AK 1 kpl
22 Kynnysrahakilpailun järjestäminen kerrostalotonteista 22011/2, 4 ja 5 vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon Keimolanmäestä vuonna 2020 /AK 1 kpl
23 Leinelän tontin 70111/8 myyminen ja LPA-tontin 70111/11 määräosan luovuttaminen Asunto Oy Vantaan Helokki Oy:lle /YIT Suomi Oy / AK 2 kpl
24 Veromiehestä tontin 52121/21 myyminen valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon / VAV Asunnot Oy / AK 2 kpl
25 Myyrmäen tontin 15406/4 määräosan 4700/14800 luovuttaminen As Oy Vantaan Myyrin Terralle/AK 2 kpl
26 ET-tontin 92-92-203-1 vuokraaminen linja-autovarikkoa varten Ojangossa / Kiinteistö Oy Kehäsuora / AK 2 kpl
27 Hämeenkylän tontin 12320/3 varausajan jatkaminen / Tricon Oy / AK 1 kpl
28 Tarjouskilpailun järjestäminen asuinrakennustontista 40444/1 vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon Ylästöstä / AK 1 kpl
29 Tontin 13005/24 rakentamisvelvoitteen määräajan jatkaminen / AK -
30 Tontin 86025/1 rakentamisvelvoitteen määräajan jatkaminen / AK -
31 Tonttivarausten jatkaminen Vantaan kaupungin Kivistön kaupunginosan korttelin 23186 tontteihin 1, 2 ja 4 / Fira Oy / AK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -