Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 3.11.2020 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 03.11.2020 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Vuoden 2020 määrärahamuutosesitys koskien maanhankintaa / HP -
7 Rakennusvalvontajohtajan viran nimikkeen ja kelpoisuuden muuttaminen, vakanssinumero 100001 / HP -
8 Yleiskaava 2020 (YK0048) hyväksymisvaiheessa / TLA 5 kpl
9 Asemakaavan muutos 002448, 26 Petikko / Tiilenlyöjänkuja 1 / TLA 1 kpl
10 Asemakaava ja asemakaavamuutos 110500 sekä tonttijako, 11 Hämevaara / Vieteririnne / TLA 1 kpl
11 Asemakaavamuutos 002445, 11 Hämevaara / Vieteritie 5 - 7 / TLA 1 kpl
12 Asemakaavan muutos 002373, 52 Veromies / Annefred eteläinen / TLA 3 kpl
13 Asemakaavamuutos 002417 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 52 Veromies/ Aviapolis eteläinen / TLA 2 kpl
14 Vantaan kaupungin lausunto Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksesta / TLA 2 kpl
15 Asemakaavamuutoksista perittävien maksujen tarkistaminen vuodelle 2021 / TLA -
16 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavista maksuista perittävän taksan uudistaminen / TLA 2 kpl
17 Maa- ja vesialueiden tilapäiskäyttöön luovuttamisesta perittävät korvaukset ja vuokrat 1.1.2021 alkaen toistaiseksi / AK -
18 Kiinteistötoimitusmaksutaksan muuttaminen / AK 2 kpl
19 Johtotietopalvelun veloitushinnaston muuttaminen / AK 2 kpl
20 Tuote- ja käyttöoikeushinnaston muuttaminen / AK 2 kpl
21 Rakennusvalvontamittaustaksan muuttaminen / AK 2 kpl
22 Kaupunkimittauksen veloitushinnaston muuttaminen / AK 2 kpl
23 Tonttijaon laatimismaksun muuttaminen / AK 2 kpl
24 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle tonttijaon hyväksymisestä tehdystä valituksesta / korttelin 86029 tontit 8, 9 ja 10 / AK 10 kpl
25 Asolasta tontin 72214/3 myyminen valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon / VAV Asunnot Oy / AK 2 kpl
26 Myyrmäen tontin 15403/2 rakentamisvelvoitteiden määräaikojen jatkaminen / Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö / AK -
27 Suostumuksen antaminen kiinteistön edelleen luovutukseen / Vehkala / Taloturva Group Oy (entinen Pohjolan LVIturva Oy) perustettavan yhtiön lukuun / AK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -