Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 1.12.2020 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 01.12.2020 17:00 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021 / HP 1 kpl
7 Korkean rakentamisen selvitys / TLA 1 kpl
8 Asemakaava 330200, 33 Seutula / Pirttiranta / TLA 1 kpl
9 Rakennuskiellon jatkaminen maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaan / Pirttiranta 90100R / TLA 1 kpl
10 Lähivirkistysalueen osan myynti Espoon kaupungille / kiinteistö 49-413-2-395 / AK 2 kpl
11 Yhteensä kolmen tilan osto Keimolasta / 92-406-5-205 ym. / Maire Taposen Säätiö sr / AK 1 kpl
12 Tilan osto Seutulasta / 92-418-4-140 / Yksityinen henkilö / AK 1 kpl
13 Koivuhaasta tontin 68161/13 varausajan jatkaminen / VAV Asunnot Oy / AK 1 kpl
14 Tarjouskilpailun järjestäminen asuinrakennustontista 17590/4 vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon Martinlaaksosta / AK 1 kpl
15 Stena Recycling Oy:n vuokrasopimuksen uudistaminen Hakkilassa / määräala 92-408-1-281-M505 / AK 2 kpl
16 Teollisuustontin 92–21–128–8 myyminen Piispankylä / Kiinteistö Oy Kisälli / SRV Rakennus Oy / AK 2 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -