Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunnan kokous 7.12.2020, Pöytäkirja 7.12.2020 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 07.12.2020 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ KK -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ KK -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ KK -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ KK -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ KK -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ KK -
7 Lasten kotihoidon tuen kuntalisän muutokset 1.1.2021 alkaen/ KK 1 kpl
8 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2020 / KK 1 kpl
9 Opetuslautakunnan päätösvallan siirtäminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen osalta / KK -
10 Kaivokselan koulupaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen / KK 1 kpl
11 Korson päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen / KK 1 kpl
12 Toisen asteen koulutuksen palvelualueen lehtorien virkojen aineyhdistelmien muuttaminen 1.8.2021 alkaen/ AR -
13 Perusopetuksen lehtori ja luokanopettaja virkojen perustaminen 1.8.2021 alkaen/ IK -
14 Perusopetuksen lehtorivirkojen aineyhdistelmien muuttaminen 1.8.2021 alkaen/ IK -
15 Keimolanmäen koulun perustaminen / IK -
16 Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2021–2022 / LK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 7–9, 12–16 -
Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto§ 10, 11 -