Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 12.1.2021 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 12.01.2021 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Virkasuhteisen viran nimikkeen ja kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen, vakanssinumero: 600083 / HP -
7 Viran kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen, vakanssi 000521 / HP -
8 Kaavoitusohjelman 2021 hyväksyminen / TLA 1 kpl
9 Asemakaavamuutos 002284 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 12 Hämeenkylä / Pähkinänsärkijä /TLA 2 kpl
10 Asemakaavan muutos 002410 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 94 Hakunila / Saagatie / TLA 5 kpl
11 Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisuun 27.10.2020 § 1201 / Immosmäentie 2 / TLA 3 kpl
12 Koivuhaan tontin 68053/5 varausajan jatkaminen / VAV Palvelukodit Oy / AK 1 kpl
13 Neuvottelumenettelyn järjestäminen kehitysvammaisten palveluasumisen yksikön toteuttamisesta Hakunilan tontille 94207/4 / AK 1 kpl
14 Varaus Myyrmäen urheilupuistosta Myyrmäen liikuntahallia varten / Tuksa Oy / AK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -