Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 13.4.2021 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 13.04.2021 17:00 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Asemakaavamuutos 002290 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 82 Mikkola / Mikkolan laajennusalue / TLA 1 kpl
7 Maankäyttösopimus / Sato-Asunnot Oy / Asemakaavan muutos nro 002290 / AK 3 kpl
8 Asemakaava 741600 sekä tonttijako, 74 Havukoski / Rosenlund / TLA 1 kpl
9 Maankäyttösopimus / Yksityishenkilö / Kiinteistö 92-415-3-1000 Aurinkorinne / Asemakaava 741600 Rosenlund / AK 4 kpl
10 Maankäyttösopimus / Yksityishenkilö / Kiinteistö 92-415-2-5 Häggbacka / Asemakaava 741600 Rosenlund / AK 3 kpl
11 Maankäyttösopimus / Yksityishenkilö / Kiinteistö 92-415-3-1039 Rönnbacka / Asemakaava 741600 Rosenlund / AK 4 kpl
12 Maankäyttösopimus / Yksityishenkilö / Kiinteistö 92-415-4-7 Löflunda / Asemakaava 741600 Rosenlund / AK 3 kpl
13 Maankäyttösopimus / Yksityishenkilö / Kiinteistö 92-415-4-893 Kormtrakt / Asemakaava 741600 Rosenlund / AK 4 kpl
14 Asemakaava ja asemakaavamuutos 232800 sekä tonttijako, 23 Kivistö / Kvartsikulma / TLA 1 kpl
15 Rakennuskiellon määrääminen / 90104R Veromies, Pakkala ja Vaarala / TLA 1 kpl
16 Lausunto Petikonhuipun maankaatopaikan maa-ainesluvasta sekä maaläjitysalueen ja sen laajentamisen sekä kallion louhinnan ympäristöluvasta ja toiminnan aloittamisluvasta / TLA 2 kpl
17 Kivistön tontin 23153/1 tarjouskilpailun ratkaiseminen ja tontin varaaminen /AK 1 kpl
18 Ylästön tontin 40444/1 tarjouskilpailun ratkaiseminen ja tontin varaaminen / AK 1 kpl
19 Maa-alueen (92-420-22-0) vuokrauksen jatkaminen Hakunilan linja-autovarikon ja sitä tukevien toimintojen pitämistä varten Hakunilassa/Kiinteistö Oy Kehäsuora/AK 3 kpl
20 Hämevaarassa sijaitsevan tontin 11043/1 kilpailuttaminen yksityisen päiväkodin toteuttamista varten / AK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -