Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunnan kokous 19.4.2021, Pöytäkirja 19.4.2021 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 19.04.2021 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ KK -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ KK -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ KK -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ KK -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ KK -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ KK -
7 Toisen asteen koulutuksen palveluverkkoselvitys/KK 1 kpl
8 Vantaan luontokoulun toimintaan vuodelle 2020 myönnetyn avustuksen tilityksen
hyväksyminen / KK
1 kpl
9 Mikkolan koulun hankesuunnitelman hyväksyminen/KK 2 kpl
10 Korson päiväkodin hankesuunnitelman ja tavoitehinnan hyväksyminen /KK 1 kpl
11 Mårtensdals bildningsrum tarveselvityksen hyväksyminen / KK 2 kpl
12 Varian koulutuspäällikön vakanssin virkanimikkeen muuttaminen osaamispalveluesimieheksi ja kelpoisuusehdon vahvistaminen 1.8.2021 alkaen / AR -
13 Perusopetuksen lehtorin viran aineyhdistelmän muuttaminen 1.8.2021 alkaen/IK -
14 Päiväkodin johtajien vakanssien virkanimikkeiden muuttaminen varhaiskasvatuksen palveluohjaajiksi ja kelpoisuusehtojen vahvistaminen/MM -
15 Päiväkoti Linnean lakkauttaminen 1.8.2021 alkaen / MM -
16 Viiden ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen 1.8.2021 alkaen / MM -
17 Päätös oikaisuvaatimukseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista/ MM -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 8, 12-16 -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen § 17 -
Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 7, 9-11 -