Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 4.5.2021 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 04.05.2021 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 1/2021 / HP 1 kpl
7 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2021 kokousaikataulun muuttaminen kuntavaalien siirron takia / HP -
8 Tikkurilan kaavarunko 2020 062700 / 60 Hiekkaharju, 61 Tikkurila 62 Jokiniemi, 63 Viertola, 64 Kuninkaala / TLA 2 kpl
9 Asemakaavan muutos ja tonttijako 002443, 14 Varisto / Variston sähköasema / TLA 3 kpl
10 Rakennuskiellon määrääminen / Kivistön asemakortteleiden rakennuskieltoalue 90103R / TLA 1 kpl
11 Asuntorakentamista palvelevien pysäköintitonttien ja maanalaisten alueiden yleisten luovutusperiaatteiden, luovutushintojen ja luovutusehtojen hyväksyminen / AK 1 kpl
12 Suunnitteluvarauksen laajennus Kivistön kaupunginosaan kortteleista 23192 ja 23913 sekä Beryllikadusta etelään / Arena 3.3 Oy / AK 2 kpl
13 Asunto Oy Vantaan Elviiran osakekannan myyminen Asunto Oy Vantaan Pegasus -nimiselle yhtiölle ja tontin 23132/12 myyminen Kivistön keskusta-asuminen 2-alueelta As. Oy Vantaan Vega -nimiselle yhtiölle / Skanska Talonrakennus Oy / AK 4 kpl
14 Tonttivarauksien jatko Kivistön kaupunginosan korttelin 23184 tontteihin 1 ja 2 / SRV Rakennus Oy / AK 1 kpl
15 Korttelin 25098 tontin 1 myyntipäätöksen jatkaminen Myllymäen
kaupunginosassa/ Kiinteistö Oy Härkähaankuja /AK
1 kpl
16 Maa-alueen vuokraaminen liikuntahallia varten Myyrmäen urheilupuistosta / Vantaa Areena Oy /AK 1 kpl
17 Hämeenkylän tontin 12320/3 myyminen vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon / Asunto Oy Vantaan Karitsanrinne / Tricon Oy / AK 1 kpl
18 Hämeenkylän tontin 12319/3 myyminen vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon / Asunto Oy Vantaan Ruoholaukka / Kastelli-talot Oy / AK 1 kpl
19 Maanvuokrasopimus ja kiinteistökaupan esisopimus / 92-25-100-5 / Solar Foods Oy / AK 2 kpl
20 Maanvuokrasopimus ja esisopimus kiinteistökaupasta määräala 92–424–3–16-M503 Viinikkala / SSA Project Oy / AK 3 kpl
21 Maanvuokrasopimus 92–425–4–42 Viinikkala / Betoni Center Oy / AK 2 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -