Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunnan kokous 11.5.2021, Pöytäkirja 11.5.2021 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 11.05.2021 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ KK -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ KK -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ KK -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ KK -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ KK -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ KK -
7 Mikkolan koulun hankesuunnitelman hyväksyminen/KK 2 kpl
8 Muutokset opetuslautakunnan ja kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan vuoden 2021 ja 2022 kokousaikatauluun/KK 1 kpl
9 Kasvatuksen ja oppimisen vuoden 2021 ensimmäinen osavuosikatsaus / KK 3 kpl
10 Päätös oikaisuvaatimukseen (käsittelyssä 1.) varhaiskasvatuksen johtajan päätöksestä 8.4.2021 § 10 varhaiskasvatuksen kerhojen tilapäisestä sulkemisesta ajalla 12.4.-30.4.2021/MM 1 kpl
11 Päätös oikaisuvaatimukseen (käsittelyssä 2.) varhaiskasvatuksen johtajan päätöksestä 8.4.2021 § 10 varhaiskasvatuksen kerhojen tilapäisestä sulkemisesta ajalla 12.4.-30.4.2021/MM 1 kpl
12 Päätös oikaisuvaatimukseen (käsittelyssä 3.) varhaiskasvatuksen johtajan päätöksestä 8.4.2021 § 10 varhaiskasvatuksen kerhojen tilapäisestä sulkemisesta ajalla 12.4.-30.4.2021/MM 1 kpl
13 Päätös oikaisuvaatimukseen (käsittelyssä 4.) varhaiskasvatuksen johtajan päätöksestä 8.4.2021 § 10 varhaiskasvatuksen kerhojen tilapäisestä sulkemisesta ajalla 12.4.-30.4.2021/MM 1 kpl
14 Päätös oikaisuvaatimukseen (käsittelyssä 5.) varhaiskasvatuksen johtajan päätöksestä 8.4.2021 § 10 varhaiskasvatuksen kerhojen tilapäisestä sulkemisesta ajalla 12.4.-30.4.2021/MM 1 kpl
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen §:t 10-14 -
Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 7-9 -