Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 14.6.2021 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 14.06.2021 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Oikaisuvaatimus poikkeamispäätöksestä 7.4.2021 § 408/ LP-092-2020-08054 /Opaalikuja 2 /TLA 5 kpl
7 Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisuun 25.2.2021 § 192 LP-092-2019-07945/ Kolmikoivuntie 16 / TLA 3 kpl
8 Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisuun 25.2.2021 § 193, LP-092-2019-07939/ Koivurinne 18a / TLA 3 kpl
9 Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisuun 25.2.2021 § 194 LP-0926-2019-07908/ Koivurinne 17 / TLA 3 kpl
10 Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisuun 25.2.2021 § 195, 092-405-1-867/LP-092-2019-7410/ Rauduskoivunkuja 4 / TLA 3 kpl
11 Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisuun 25.2.2021§ 196, 092-405-1-814/LP-092-2019-05871/ Koivurinne 28 / TLA 3 kpl
12 Valtakirjan antaminen lupien hakemista varten / Vantaan ranta-niminen perustettu yhdistys / AK 1 kpl
13 Vapaalan asuinkerrostalotontin 13082/2 tarjouskilpailun ratkaiseminen ja tontin varaaminen vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon T2H Rakennus Oy:lle / AK 1 kpl
14 Myyrmäen asuinkerrostalotontin 15531/4 tarjouskilpailun ratkaiseminen ja tontin varaaminen vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon T2H Rakennus Oy:lle /AK 1 kpl
15 Varistosta tontin 14002/21 vuokraaminen As Oy Vantaan Varistontie 2:lle / Nil-Group Oy / AK 1 kpl
16 Tikkurilasta tontin 61220/3 myyminen Asunto Oy Vantaan Huvikummulle vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon ja puukerrostalorakentamiseen / Arkta Reponen Oy /AK 2 kpl
17 Määräalojen myynti kiinteistöistä 92-31-1-1 ja 92-416-6-45 Luhtaanmäessä / Semaster Oy / AK 1 kpl
18 Esisopimukset määräalojen kaupasta Hämeenkylässä / Varte Oy / LähiTapiola Tontit I Ky tai LähiTapiola Tontit II Ky tonttirahasto / Asunto Oy Vantaan Pähkinärinteentie ja Asunto Oy Vantaan Lammaslammentie / AK 13 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -