Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 17.8.2021 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 17.08.2021 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HW -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HW -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HW -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HW -
6 Asemakaava ja asemakaavan muutos 512000 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 51 Pakkala, 40 Ylästö / Backaksen elämyskeskus /TLA 1 kpl
7 Maankäyttösopimus / Helsingin Osuuskauppa Elanto / Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 512000 / AK -
8 Asemakaavan muutos 002435 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 61 Tikkurila / Silkkitehtaantie /TLA 1 kpl
9 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus / Kiinteistö Oy Silkinkulma / Asemakaavan muutos nro 002435 Silkkitehtaantie / AK 3 kpl
10 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus / Kiinteistö Oy Kielotie 1-3 Vantaa / Asemakaavan muutos nro 002435 Silkkitehtaantie / AK 3 kpl
11 Asemakaavamuutos 002396 sekä tonttijaon muutos, 52 Veromies / Markkatie 12-20 / TLA 1 kpl
12 Maankäyttösopimus / Koy Robert Huberin tie 16 / Asemakaavan muutos 002396 / AK 5 kpl
13 Esisopimus maanvuokrasta / NSF IV Finland Advisory Oy / Asemakaavan muutos 002396/ AK 3 kpl
14 Asemakaavamuutos 002424 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 84 Hakunila/ Hiirakkokuja /TLA 1 kpl
15 Maankäyttösopimus / SATOkoti 24 Oy, SATOkoti Oy ja Vatrotalot 5 Oy / Asemakaavan muutos 002424 /AK 6 kpl
16 Maankäyttösopimus / Kiinteistö Oy M2 -Kodit/ Asemakaavan muutos 002424 / AK 5 kpl
17 Maankäyttösopimus / Asunto Oy Hiirakkokuja 6/ Asemakaavan muutos 002424/ AK 5 kpl
18 Asemakaavamuutos 002290 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 82 Mikkola / Mikkolan laajennusalue / TLA 2 kpl
19 Asemakaavan muutos 002371, 52 Veromies / Mondo / TLA 2 kpl
20 Selvitys vanhojen ostoskeskusten suojelun tilanteesta ja toimintatavoista / TLA -
21 Oikaisuvaatimus rakennuslupamaksun palautusta koskevasta päätöksestä / TLA 3 kpl
22 Keimolanmäen kerrostalotontin 22011/2 varaaminen Sakela Rakennus Oy:lle / AK 1 kpl
23 Martinlaakson asuintontin 17590/4 varaaminen Taloykköset Oy:lle / AK 1 kpl
24 Maa-alueen (92-420-22-0) vuokrauspäätöksen uusiminen Hakunilan linja-autovarikon ja sitä tukevien toimintojen pitämistä varten Hakunilassa/Kiinteistö Oy Kehäsuora / AK 3 kpl
25 Hakunilan erityispalvelutontin 94207/4 tontinluovutuskilpailun ratkaiseminen ja tontin varaaminen Palvelukoti Vantaan Kerttuli Oy:lle ja Sievi Hyvinvointitilat Oy:lle / AK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -