Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 25.11.2013, Pöytäkirja 25.11.2013 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 25.11.2013 17:00 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus /EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Määrärahan muutokset aikuisopiston vuoden 2013 talousarvioon (k-hallitus)/EL-H -
8 Vuoden 2012 iltapäivätoiminnan toiminta-avustusten tilitysten ja niihin liittyvien toimintakertomusten hyväksyminen/ EL-H -
9 Opetuslautakunnan vuoden 2014 koulutussuunnitelman hyväksyminen/ EL-H 1 kpl
10 Sivistystoimen tilojen vapaa-ajan käytön käyttö- ja maksuperusteet 1.1.2014 alkaen/ EL-H 1 kpl
11 Sopimus pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksesta 1.1.2014 lähtien/ EL-H 1 kpl
12 Päätös valtuuttaa perusopetuksen johtaja tekemään valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 1.11.2013/IK 3 kpl
13 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle koskien laaja-alaisen erityisopettajan kahden määräaikaisen viran täyttämisestä tehtyä valitusta/ IK 3 kpl
14 Vastaus jäsen Vaula Norrenan selvityspyyntöön lukiolaisten sijoittumisesta jatko-opintoihin/ PY-K -
15 Kilterin päiväkodin valmistumiseen liittyvät palveluverkon uudelleen järjestelyt / SA-V -
16 Korso-Rekolan Steinerpäiväkodin kannatusyhdistys ry:n toteuttamisohjelman hyväksyminen ajalle 1.1.2014-31.12.2014/ SA-V 1 kpl
17 Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys ry:n toteuttamisohjelman hyväksyminen ajalle 1.1.2014-31.12.2014/ SA-V 1 kpl
18 Tikkurilan montessoripäiväkodin kannatusyhdistys ry:n toteuttamisohjelman hyväksyminen ajalle 1.1.2014-31.12.2014/ SA-V 1 kpl
19 Varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat/ SA-V 40 kpl
20 Vastaus Jari Jääskeläisen selvityspyyntöön sairauspoissaoloista Vantaan kouluissa/ETN -
21 Muut esille tulleet asiat -
Muutoksenhakuohje 1 Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2 Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3 Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4 Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5 Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6 Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7 Oikaisuvaatimus/valituskielto -