Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 20.1.2014, Pöytäkirja 20.1.2014 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 20.01.2014 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Päivähoidon asiakasmaksuista päättäminen 1.8.2014 alkaen/ EL-H 1 kpl
8 Lakisääteisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kohdennettu avustaminen vuonna 2014/ EL-H 1 kpl
9 Pähkinärinteen kirjaston sekä nuoriso- ja iltapäivätoiminnan tilojen suunnittelu/ EL-H -
10 Suomenkielisen perusopetuksen seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät kouluittain lukuvuonna 2014 - 2015/ IK 1 kpl
11 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle erityisen tuen päätöksestä tehtyä valitusta koskien/ IK -
12 Perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen 1.8.2014 alkaen/ IK -
13 Päätös oikaisuvaatimuksiin virkojen täyttämistä koskevista Vantaan ammattiopisto Varian rehtorin päätöksistä/ PYK -
14 Varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat/ SA-V 33 kpl
15 Muut esille tulleet asiat/Opetuslautakunta 20.1.2014 § 15 -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -