Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 20.1.2014 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 20.01.2014 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / J-VN -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / J-VN -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen -
5 Selostukset -
6 Tiedoksi merkittävät -
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset -
8 Kaupunkisuunnittelulautakunnan sekä viranhaltijoiden pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen ja muu kokousmenettely -
9 Yhdyskuntateknisten palveluiden valmiussuunnitelma 2014/J-VN -
10 Siirtolapuutarhaselvitys osa II, YK0036 1 kpl
11 Rakennettavien alueiden hulevedet ja kattokasvillisuus -ohje 1 kpl
12 Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2014 3 kpl
13 Vantaan kaupungin valitus 10.1.2014 Helsingin hallinto-oikeudelle Uudenmaan ely-keskuksen poikkeamispäätöksestä Lönnqvist Jan, Riipilän kylä 1:157 3 kpl
14 Asemakaavan muutos nro 002030 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Varisto ja Petikko 5 kpl
15 Asemakaavamuutos 002149 ja maanalainen asemakaava 403000ma sekä tonttijako, 40 Ylästö / Lumijälki 10 kpl
16 Asemakaavamuutos 001515, 12 Hämeenkylä / Pähkinärinne 1 kpl
17 Asemakaavamuutos 002199, 23 Kivistö / Kylänpääntie 2 1 kpl
18 Vuokrattujen pientalotonttien tarjoaminen vuokramiesten lunastettavaksi vuonna 2014 -
19 Pientalotonttien ns. jatkuva myynti Askistosta 1 kpl
20 Tonttien 23125/2 ja 3 myynti Kivistön keskusta-asuminen 1-alueelta / Pohjola Rakennus Oy Uusimaa 1 kpl
21 Tontin 93137/7 myynti Vaaralasta / VAV Asunnot Oy -
22 Asuntotonttien luovutusperiaatteiden, luovutushintojen ja luovutusehtojen hyväksyminen vuodelle 2014 1 kpl
23 Kivistön asuntomessualueen erillispientalotonttien tontinvaraukset / Sydänkivi Oy 1 kpl
24 Tonttien myynti Kivistön asuntomessualueen puutalokorttelista 23170 /
TA-Asumisoikeus Oy ja Suomen Vuokrakodit Oy
2 kpl
25 Martinlaakson keskustakorttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun järjestäminen 2 kpl
26 Maankäyttösopimus koskien poikkeamispäätöstä 14-0072-13-POP / Saga Furs Oyj 2 kpl
27 Korson keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 3 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -