Esityslista

Alla näet valitsemasi kokouksen esityslistan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asiakirjan kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan kokous, Esityslista 24.1.2023 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta esityslista 24.01.2023 17:00
§ Otsikko Liitteet
Esityslistan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / RÅ -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / RÅ -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat / RÅ -
4 Tiedoksi merkittävät asiat / RÅ -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / RÅ -
6 Uuden edustajan nimeäminen Suomen ilmailumuseosäätiön hallitukseen toimikaudeksi / RÅ 1 kpl
7 Edustajien nimeäminen asukastilaohjelman päivittämiseen sekä järjestöjen käytössä olevien toimitilojen tukimallin uudistamiseen perustettavaan poliittiseen työryhmään / RÅ 1 kpl
8 Virkasuhteisen kitaransoiton lehtorin vakanssin 401567 nimikkeen muuttaminen musiikkiopiston lehtoriksi / RÅ -
9 Vantaan Tapahtumat Oy / Vantaa Rock 22.-23.10.2021 / Selvitys kaupunkimarkkinointituen käytöstä 2022 / AL 1 kpl
10 Seinäjoen tangomarkkinat Oy / Seinäjoen Tangomarkkinat 6.-10.7.2022 / selvitys vuoden 2022 suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituen käytöstä / AL 1 kpl
11 Taide- ja kulttuuritapahtumien vuoden 2022 avustusten käyttöselvitysten hyväksyminen / AL -
12 Kaamospelit-yhdistys ry / Kaamospelit / selvitys vuoden 2022 suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituen käytöstä / AL 2 kpl
13 Seniori-ikäisille suunnattujen kulttuuritapahtumien vuoden 2022 avustusten käyttöselvitysten hyväksyminen / AL -
14 Ammattimaisesti toimivien taide- ja kulttuuritahojen toiminta-avustukset vuodelle 2023 / AL -
15 Seniori-ikäisille suunnattujen kulttuuritapahtumien avustusten myöntäminen 1/2023 / AL -
16 Taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset 1/2023 / AL -
17 BRQ Vantaa ry / BRQ Vantaa Festival / hakemus vuoden 2023 suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointitukeen / AL 1 kpl
18 Koillis-Vantaan liikuntahallin tarveselvityksen hyväksyminen / V-MK 1 kpl
19 Harrasteliikunnan ohjaajatuen käyttöselvitykset vuodelle 2022 / V-MK -
20 Muutokset Vantaan kaupungin liikunta-avustusten myöntämisperiaatteisiin / V-MK 2 kpl
21 Liikunta-avustusten avustuskelpoisuuden myöntäminen vuonna 2023 / V-MK -
22 Harrasteliikunnan ohjaajatuen myöntäminen vuonna 2023 / V-MK -
23 Vantaan markkinointituki liikuntaan vuodelle 2023 / V-MK 1 kpl
24 Uuden nuoriso- ja yhteisöpalvelujen palvelualueen visiotyön asiantuntijatyöryhmän lautakuntajäsenten nimeäminen / HR -
25 Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustusten käyttöselvitykset / HR -
26 Vuoden 2022 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustuksen loppuosan siirto vuodeksi 2023 / Inkun Ideapajan ystävät ry / HR -
27 Kohdeavustusten myöntäminen nuorisotoimintaan vuonna 2023 / HR -
28 Vuoden 2023 avustusmäärärahan jakaminen paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustuksien sekä vuoden 2023 toiminta-avustuksien kesken / HR -
29 Toiminta-avustukset paikalliseen kansalaistoimintaan 2023 / ennakkoavustukset / HR -
30 Toiminta-avustukset merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville toimijoille 2023 / ennakkoavustus Vantaan Icehearts ry ja Nicehearts ry / HR -
« Palaa edelliselle sivulle