Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 14.4.2014, Pöytäkirja 14.4.2014 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan yhteisen seminaarin ajankohdan muuttaminen /EL-H -
8 Vammaisten lasten päivä- ja lomatoiminnan järjestämisperiaatteet/ EL-H 3 kpl
9 Vantaan luontokoulun vuoden 2013 avustustilityksen sekä Vantaan Ympäristöyhdistys ry:n
vuoden 2013 toimintakertomuksen ja vuoden 2014 toimintasuunnitelman hyväksyminen/
EL-H
-
10 Lukioiden aloituspaikat syksylle 2015/EL-H -
11 Vastaus jäsen Vaula Norrenan selvityspyyntöön Montessori-luokkien ja Montessori-pedagogiikan tilanteesta ja tulevaisuudesta Vantaalla/ IK -
12 Laitoshuoltajan ammattitutkinnon tietopuolisen opetuksen hankinta Vantaan ammattiopisto Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluille/PY-K 1 kpl
13 Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon tietopuolisen opetuksen hankinta Vantaan ammattiopisto Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluille/PY-K 1 kpl
14 Kylmäasentajan ammattitutkinnon tietopuolisen opetuksen hankinta Vantaan ammattiopisto Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluille/PY-K 1 kpl
15 Tekniikan erikoisammattitutkinnon tietopuolisen opetuksen hankinta Vantaan ammattiopisto Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluille/PY-K 1 kpl
16 Vantaan ammattiopisto Varian peruskoulutuksen aloituspaikat vuodelle 2015/PY-K -
17 Vantaan aikuisopiston kansalaisopisto-opetuksen kurssimaksujen korottaminen 1.9.2014 alkaen/ PY-K -
18 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle ruotsinkielisen jaoston päätöstä 9.12.2013 § 10 koskevasta kunnallisvalituksesta/ B-JL 12 kpl
19 Varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat/ SA-V 2 kpl
20 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -