Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 18.8.2014, Pöytäkirja 18.8.2014 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 18.08.2014 17:00 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen 1.9.2014 alkaen/IK -
8 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu iltapäivätoiminnan järjestämistä koskevassa hallintoriita-asiassa/ IK -
9 Päätös oikaisuvaatimukseen Sotungin koulun vs rehtori Sinivuoren tekemästä kotitalouden tuntiopettajan virkavalinnasta/ IK -
10 Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen nojalla käsittelyyn palautettu oikaisuvaatimus koskien rehtorin virantoimitusvelvollisuuden muuttamista / IK -
11 Muutos Vantaankosken koulun opetussuunnitelmaan/käsityö/IK 1 kpl
12 Päätös oikaisuvaatimukseen Vaskivuoren lukion rehtorin päätökseen opettajan ottamisesta äidinkielen ja kirjallisuuden määräaikaiseen tuntiopettajan tehtävään/ PY-K -
13 Vantaan aikuisopiston toiminnan ja kehittämisen painopisteet lukuvuodelle 2014-2015/P Y-K 1 kpl
14 Hyväksytyn kurssikokeen arvosanan korotuspäiväkäytännön pilotointi Vantaan lukioissa/PY-K -
15 Toimialasihteerin viran (vakanssinumero 8400988) lakkauttaminen 1.10.2014 alkaen/ETN -
16 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -