Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 15.9.2014, Pöytäkirja 15.9.2014 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
4 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
5 Suomenkielisten lukioiden opiskelijavalinnan keskiarvoraja/PY-K -
6 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
7 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
8 Opetuslautakunnan sihteerin nimeäminen/ EL-H -
9 Sivistystoimen esitys vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 2015–2018 taloussuunnitelmaksi/EL-H -
10 Sivistystoimen vuoden 2014 toinen osavuosikatsaus/EL-H -
11 Varhaiskasvatuksen, koulujen ja kirjaston toimitilainvestoinnit vuosille 2015- 2024/EL-H -
12 Sivistystoimen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2013/EL-H -
13 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu määräaikaisen tuntiopettajan tehtävän täyttämistä koskien/IK -
14 Päätös oikaisuvaatimukseen Vantaan ammattiopisto Varian rehtorin päätöksiin hoitotyön ammatillisten aineiden tuntiopettajan viran täyttämisestä ja täyttämättä jättämisestä/PY-K -
15 Vantaan ammattiopisto Varian järjestyssääntöjä koskevat muutokset/PY-K 2 kpl
16 Varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat/SA-V 2 kpl
17 Nissaksen neuvolan muutos päiväkodiksi tarveselvitys/hankesuunnitelman hyväksyminen/ETN -
18 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -