Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 8.12.2014 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 08.12.2014 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / J-VN -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / J-VN -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / J-VN -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen / J-VN -
5 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / J-VN -
6 Tiedoksi merkittävät / J-VN 2 kpl
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / J-VN -
8 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma 2015 / J-VN 1 kpl
9 Maanmittausteknikon viran (vakanssi 000515) nimikkeen muuttaminen maankäyttöinsinööriksi ja kelpoisuusehdon muuttaminen / J-VN -
10 Asemakaava ja asemakaavamuutos 200400 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos Askisto 3 -, 12 Hämeenkylä, 14 Varisto, 20 Askisto / Kehä III 1 kpl
11 Asemakaavamuutos 002194 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 51 Pakkala / Hotelli Flamingo/ TLA 1 kpl
12 Asemakaavamuutos 002224, 61.Tikkurila / Orvokkirinne 4 / TLA 1 kpl
13 Asemakaavamuutos 002166 sekä tonttijako, 68 Koivuhaka / Koivuhaan pientalot / TLA 1 kpl
14 Kehä III asemakaava ja asemakaavan muutos nro 181000, Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet / TLA 2 kpl
15 Asemakaavamuutos 002217, 15 Myyrmäki / Louhelan Eräkuja 2 / TLA 2 kpl
16 Asemakaavamuutos 002216 ja tonttijako, 23 Kivistö / Hiekkakiventie 14 / TLA 3 kpl
17 Asemakaava ja asemakaavan muutos 152300 sekä maanalainen asemakaava 152300ma sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Myyrmäen kaakkoisosa / TLA 1 kpl
18 Askisto 5 -asemakaava ja asemakaavan muutos 200500 sekä tonttijako / 20 Askisto / Pikkujärvi ja Kakolanmäki / TLA 1 kpl
19 Asemakaavamuutos 002247 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 61.Tikkurila / Rautatiealueen laajennus / TLA 1 kpl
20 Asemakaavamuutos 002112 ja tonttijako / 20. Askisto / Askinpuistikko / TLA 1 kpl
21 Asemakaavamuutos 002177, 51 Pakkala / Silvastintie 2 / TLA 1 kpl
22 Joukkoliikennekaupunki Vantaa YK0039 / TLA 1 kpl
23 Lausunto Helsingin Hallinto-oikeudelle koskien valitusta kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä 15.9.2014 nro 15 (Suunnittelutarveratkaisu / 22, Keimola / Ralf Sontag) / TLA 5 kpl
24 Oikaisuvaatimus / Poikkeamislupahakemus 50-51-14-POP / Kiinteistö Oy Vantaan Sähkötie 1, Sampo Oyj, 50 Tammisto / TLA 2 kpl
25 Kivistön keskusta-asuminen 1 ja 2 / rakentamisohje / TLA 2 kpl
26 Kivistön keskusta-asuminen 1 ja 2 nrot 230900 ja 231300/ Taiteen konsepti / TLA 1 kpl
27 Jokiniementien nimen muuttaminen, 62 Jokiniemi, 64 Kuninkaala, 94 Hakunila / TLA 1 kpl
28 Nimettömien paikkojen nimeäminen ja nimistön tarkistaminen kaupunginosissa 10 Linnainen, 11 Hämevaara, 12 Hämeenkylä, 13 Vapaala, 14 Varisto, 15 Myyrmäki, 16 Kaivoksela, 17 Martinlaakso, 18 Vantaanlaakso, 20 Askisto, 21 Piispankylä, 22 Keimola, 23 Kivist 1 kpl
29 Lunastusluvan hakeminen ympäristöministeriöltä Keimolan kylässä sijaitsevan Marja-Vantaan osayleiskaavassa asuntotuotantoon ja siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen osoitetun noin 43,4 ha:n suuruisen alueen lunastamiselle Saras -nimisestä kiinteistös 5 kpl
30 Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja esisopimus määräalan luovuttamisesta / Asemakaavamuutos nro 200400/ Bostads Ab Nyby Ladugård, Vanda / LM-H 3 kpl
31 Esisopimus määräalan luovuttamisesta / Asemakaavamuutos nro 200400/ Frej Nyqvist, Benita Nyqvist, Camilla Laurén, Pia Pitkänen ja Karl Nyqvist / LM-H 2 kpl
32 Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja esisopimus määräalan kaupasta / Kiinteistö Oy Vantaan Tasetie 8 /Asemakaavamuutos nro 002194 / LM-H 3 kpl
33 Kunnallistekniikan rakentamissopimus, VAV Asunnot Oy, asemakaavan muutos nro 002224 / LM-H 2 kpl
34 Esisopimukset määräalojen luovutuksista kaupungille ja määräalan ostamisesta kaupungilta / Asemakaavamuutos nro 002166 / LM-H 9 kpl
35 Pientalotonttien ns. jatkuvan myynnin jatkaminen Askistossa ja Nikinmäessä / LM-H 2 kpl
36 Pientalotonttien ns. jatkuva myynti Hämevaarasta, Vapaalasta, Kivistöstä, Ylästöstä ja Pakkalasta sekä pientalotonttien 92-40-441-4, 92-92-103-4, 5 ja 6 myynti tarjouskilpailulla / LM-H 7 kpl
37 Lunastustoimituksen hakeminen Maanmittauslaitokselta Kuusijärven ulkoilualueen (lähivirkistysaluetta VL) lunastamiseksi / LM-H 2 kpl
38 Tonttikaupan hinnanalennusvaatimus/Laura ja Pertti Kröger 2 kpl
39 Tontin 95167/5 myynti Rajakylästä / Asunto Oy Vantaan Sompakuja 2-4 c/o Sato-Asunnot Oy / LM-H 1 kpl
40 Tontin 23131/1 myynti Kivistön keskusta-asuminen 2 alueelta / määräosuus 1440/5200 + 560 k-m2 (uloke) As Oy Vantaan Karneoli ja määräosuus 3760/5200 As Oy Vantaan Ametisti c/o YIT Rakennus Oy / LM-H 1 kpl
41 Tontin 68125/4 myynti Koivuhaasta Kiinteistö Oy Versokodeille / LM-H 1 kpl
42 Määräosuuden 2400/4800 myynti tontista 22015/5 ja määräosuuden 2400/22000 myynti tontista 22015/6 Keimolanmäessä / Alkuasunnot Oy / LM-H 1 kpl
43 Maa-alueen vuokraus matkapuhelintukiasemalle Hämeenkylässä / Ecosite Oy / LM-H 3 kpl
44 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen matkapuhelintukiasemalle Lapinkylässä / TeliaSonera Finland Oyj / LM-H 1 kpl
45 Hakemus koskien rakennustöiden aloittamisen siirtämisestä / Hanna-Leena ja Petri Laitinen / LM-H -
46 Nikinmäen tonttia 86027/8 koskevan rakentamisvelvoitteen määräajan jatkaminen / Sami ja Tia Gauffin / LM-H -
47 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Keskimäen valitukseen viranhaltijan irtisanomiseen liittyvässä asiassa 2 kpl
48 Määräosuuksien myynti Kivistön asuntomessualueen tontista 23172-10 / Pohjolan Design-Talo Oy 2 kpl
49 Muut esille tulevat asiat -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -