Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 16.12.2014, Pöytäkirja 16.12.2014 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
4 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
5 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
6 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen/ EL-H 6 kpl
7 Hakunilanrinteen ja Hakunilan kouluista muodostettavan yhtenäisen peruskoulun nimi / IK -
8 Päätös oikaisuvaatimukseen Ilolan koulun luokanopettajan virkasuhteen koeaikapurkuasiassa/ IK 1 kpl
9 Päätös oikaisuvaatimukseen Veromäen koulun määräaikaisen luokanopettajan valinnasta/IK 1 kpl
10 Päätös oikaisuvaatimukseen Kuusikon koulun määräaikaisen luokanopettajan viran koeaikapurkuasiassa/IK 1 kpl
11 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kotitalouden päätoimisen tuntiopettajan valinnasta tehtyyn valitukseen /IK 1 kpl
12 Oppilaitosten tasa-arvosuunnitelmien hyväksyminen / PY-K 8 kpl
13 Suomenkielisen esiopetuksen oppilaaksiottoalueet 1.1.2015 alkaen/ S-AV 2 kpl
14 Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2015 - 2016/ S-AV 1 kpl
15 Sivistystoimen lausunto Kivistön kaupunkikeskus 1 -asemakaavaehdotus nro 230800 /ETN -
16 Sivistystoimen lausunto Kivistön koulun ympäristö -asemakaavaehdotus nro 231600 /ETN -
17 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
18 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -