Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 23.2.2015, Pöytäkirja 23.2.2015 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H 1 kpl
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Sivistystoimen vuosikatsaus 2014/ EL-H 2 kpl
8 Sivistystoimen valmiussuunnitelma opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta / EL-H -
9 Opetuslautakunnan yksilöasioiden jaoston täydennysvaali jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2013 – 2016/ EL-H -
10 Perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen/ IK -
11 Vastaus oikaisuvaatimukseen kemian opettajan virkavalinnasta/ IK 1 kpl
12 Erityisen tuen tarkistamisajankohdan muutos vammaisopetuksen ryhmissä opiskelevien oppilaiden osalta /IK -
13 Pähkinärinteen koulun teknisen perusparannuksen tarveselvitys-hankesuunnitelma /ETN 3 kpl
14 Päätös oikaisuvaatimukseen maksuhuojennushakemusta koskevasta talous- ja hallintojohtajan päätöksestä/ ETN 3 kpl
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -