Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 9.5.2016 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 09.05.2016 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / HP -
4 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
5 Tiedoksi merkittävät asiat / HP 1 kpl
6 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
7 Osavuosikatsaus 1/2016, Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta / HP 5 kpl
8 Aluearkkitehdin viran (vakanssi 500580) perustaminen Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan kaupunkisuunnittelun tulosalueelle / TLA -
9 Kuusijärvi Sipoonkorven portiksi – Kuusijärven kehittämissuunnitelma jatkosuunnittelun ja asemakaavan muutoksen pohjaksi / HP 1 kpl
10 Asemakaavamuutos 002277 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 68 Koivuhaka / Vantaan Energia / TLA 1 kpl
11 Asemakaavamuutos 001956 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 80 Matari / Osa virkistysalueesta pientalotontiksi Ullantiellä / TLA 1 kpl
12 Asemakaavamuutos 002241 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 91 Länsimäki, 95 Rajakylä / Maalinauhantie / TLA 1 kpl
13 Asemakaavamuutos 002279 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / Tontille ajo Lintukallionpolulle ja tontin laajennus Martinlaaksossa / TLA 1 kpl
14 Asemakaava ja asemakaavan muutos 211700 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 21 Piispankylä / Mestarintien siirto / TLA 1 kpl
15 Lausunto Keravan yleiskaava 2035 (YK6)- kaavaehdotuksesta / TLA 4 kpl
16 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalojen vaihdoista / Vantaan Energia Oy / Asemakaavan muutos nro 002277 / LM-H 3 kpl
17 Maankäyttösopimus /A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalojen kaupasta / Kiinteistö Oy Peltolantie 27 / Asemakaavan muutos nro 002277 / LM-H 3 kpl
18 Maankäyttösopimus / Esisopimus määräalan luovutuksesta kaupungille / Reino ja Hilkka Koskinen / asemakaavan muutos 001956 / LM-H 1 kpl
19 Maankäyttösopimus / Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja esisopimus määräalan luovutuksesta / VAV Asunnot Oy / Asemakaavan muutos nro 002241 / LM-H 3 kpl
20 Maankäyttösopimus / Esisopimus määräalan kaupasta / Seija Stude ja Veikko Stude / asema-kaavan muutos 002279 / LM-H 2 kpl
21 Tonttivaraus Myyrmäen urheilupuistoon liikerakennusten korttelialueen (KL) 15806 tonttiin 1 /
NREP Oy / LM-H
1 kpl
22 Tontin 23131/3 myynti Kivistön keskusta-asuminen 2 alueelta / FIM Tonttirahasto I Ky / Asunto Oy Vantaan Vuorikide / YIT Rakennus Oy / LM-H 2 kpl
23 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Ylästössä / TeliaSonera Finland Oyj / LM-H 1 kpl
24 Myyrmäen tonttien 15807/5 ja 6 sekä määräosien 1450/16000 ja 1750/16000 myynti tontista 15807/1 Asunto Oy Vantaan Selenelle ja Asunto Oy Vantaan Freijalle / T2H Rakennus Oy/ LM-H 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -