Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 13.3.2017, Pöytäkirja 13.3.2017 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 13.03.2017 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Opetuslautakunnan sihteerin nimeäminen/ EL-H -
4 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
6 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
7 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
8 Lausunto Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön sääntöjen muuttamisesta/ EL-H 3 kpl
9 Vantaan luontokoulun toimintaan vuodelle 2016 myönnetyn avustuksen tilityksen hyväksyminen / EL-H 4 kpl
10 Maksun periminen kesätoiminta-ajalle 1.7.–31.7. varatusta ja peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta / EL-H -
11 Suomenkielisen perusopetuksen ensimmäisten luokkien enimmäisoppilasmäärät lukuvuonna 2017 - 2018 / IK 1 kpl
12 Lausunto aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta / MV 1 kpl
13 Vantaan ammattiopisto Varian työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018 / MV -
14 Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikkojen 2017-2018 vahvistaminen / SA-V 1 kpl
15 Ryhmäperhepäiväkoti Kivitaskun lakkauttaminen/ SA-V -
16 Päiväkoti Kallioimarteen lakkauttaminen/ SA-V -
17 Kolmen toimistosihteerin virkasuhteisen vakanssin (vakanssit 302343, 300034 ja 300039) nimikkeen ja kelpoisuusehdon muutos 1.4.2017 alkaen / SA-V -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -