Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 21.8.2017, Pöytäkirja 21.8.2017 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Viestintäpäällikön, lakimiesten ja hallinnon suunnittelijan läsnäolo- ja puheoikeus opetuslautakunnan kokouksissa/ EL-H -
8 Päätösvallan siirto vahingonkorvausten myöntämisessä opetuslautakunnan alaisessa toiminnassa / EL-H -
9 Päätösvallan siirto maksuvapautusten myöntämisessä opetuslautakunnan alaisessa toiminnassa / EL-H -
10 Päätös oikaisuvaatimukseen englannin ja saksan kielen päätoimisen tuntiopettajan määräaikaisen viran täyttämistä koskevasta päätöksestä/ IK -
11 Päätös oikaisuvaatimukseen palkattoman virkavapaan myöntämisestä/ IK -
12 Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen järjestäminen 1.1.2018 alkaen/MV 1 kpl
13 Vantaan kaupungin vastine opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemaan järjestämislupaehdotukseen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvaksi/MV 14 kpl
14 Martinlaakson päiväkodin tavoitehinnan tarkistaminen/ETN -
15 Päätös oikaisuvaatimukseen Monitoimikeskus Lumon tilojen käyttövuorojen hyväksymisestä toimintakaudelle 2017–2018 / MVa 1 kpl
16 Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenten nimeäminen toimikaudelle 1.9.2017-31.8.2021 / EL-H 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus 7-9, 12, 13 ja 16 -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen §:t 10, 11 ja 15 -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -