Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 11.6.2018 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 11.06.2018 17:00 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / HP -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle / Oikaisuvaatimukset poikkeamislupapäätökseen 68-56-17-POP / §73 / 10.11.2017 / 68 Koivuhaka / Päivänkakkarantie 2 / HP 2 kpl
7 Asemakaavan muutos 002336 ja tonttijako, 23 Kivistö / Kivistön kirkon korttelit / TLA 1 kpl
8 Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan kaupasta ja C. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Vantaan Seurakuntayhtymä / Asemakaavan muutos nro 002336 / AK 6 kpl
9 Asemakaavan muutos 002317 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Myyrmäentie 2 / TLA 4 kpl
10 Maankäyttösopimus (A) ja kiinteistökaupan esisopimus (B) / Kiinteistö Oy Myyrinhalme / Asemakaavamuutos nro 002317 / AK 1 kpl
11 Asemakaavan muutos 002337, 17 Martinlaakso / Vihertie 44-46 / TLA 1 kpl
12 Maankäyttösopimus / Kunnallistekniikan rakentamissopimus / Asemakaavan muutos nro 002337, kaupunginosa 17, Martinlaakso / AK 2 kpl
13 Asemakaava ja asemakaavan muutos 100400 sekä tonttijako, 10 Linnainen / Linnaisten omakotialueen laajennus / TLA 4 kpl
14 Asemakaavamuutos 002305 ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Virtakuja / TLA 1 kpl
15 Asemakaavan muutos 002359 ja tonttijako, 11 Hämevaara / Vipupuisto / TLA 2 kpl
16 Asemakaavan muutos 002387 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 14 Varisto / Varistontie 2 / TLA 1 kpl
17 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksesta / Kuusakoski Oy Vantaan toimipisteen toiminnan ja ympäristöluvan muuttaminen, Hanskalliontie 3 / TLA 4 kpl
18 Pysäköinnin mitoitusohjeen päivittäminen / TLA 1 kpl
19 Nimettömien paikkojen nimeäminen ja nimistön tarkistaminen kaupunginosissa 13 Vapaala, 15 Myyrmäki, 16 Kaivoksela, 40 Ylästö, 52 Veromies, 64 Kuninkaala, 66 Hakkila, 73 Rekola, 74 Havukoski, 98 Sotunki / TLA 1 kpl
20 Kiinteistön 92-15-806-3 vuokraaminen ja kiinteistökaupan esisopimus hotellirakennuksen rakentamista varten Myyrmäessä / Koy Raappavuorentie 6 / AK 2 kpl
21 Asunto Oy Vantaan Sinisafiirin osakekannan myynti / Lehto Asunnot Oy / AK 1 kpl
22 Leinelästä tontinluovutuskilpailu kerrostalotuotantoon vuonna 2018 / AK 3 kpl
23 Tonttien 23176/7 ja 8 myyminen Kivistöstä Asunto Oy Vantaan Amarellille ja Asunto Oy Vantaan Morellille / T2H Rakennus Oy / AK 4 kpl
24 Tontin 23195/2 myynti Kivistön kaupunkikeskus 1 alueelta Asunto Oy Vantaan Topaasikuja 9:lle c/o Skanska Talonrakennus Oy / AK 2 kpl
25 Tonttien 70112/1 ja 2 myyminen Leinelästä Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle / AK 1 kpl
26 Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin omistaman pysäköintilaitoksen (rakennuksen) ostaminen ja maanvuokraoikeuden ennen aikaisesta päättämisestä sopiminen / AK -
27 Maa-alueen vuokraaminen yleisestä alueesta 92-15-9904-2 Myyrmäessä / Koy Raappavuorentie 6 / AK 2 kpl
28 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen kiinteistöistä 92-418-4-46 ja 92-418-4-72 Kiilassa / Lentopysäköinti P24 Oy / AK 2 kpl
29 Tontin 72119/1 vuokraus turvakodin toteuttamista varten Suomen Hoivatilat Oyj:lle perustettavan yhtiön lukuun / AK 2 kpl
30 Kivistöstä LPA-tontin 23152/2 määräosien luovutus Asunto Oy Vantaan Sinisafiirille ja Asunto Oy Vantaan Keltasafiirille / AK 2 kpl
31 Leinelän tonttien 70111/8, 9, 13 ja 14 varaaminen YIT Talo Oy:lle, Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:lle, Skanska Talonrakennus Oy:lle ja Kojamo Oyj:lle / AK 4 kpl
32 Kiinteistön 92-403-2-156 sekä määräalojen 92-403-2-155 ja 92-93-9901-0 varaus Vaaralasta EAI Residential I Ky:lle / AK 1 kpl
33 Helsingin hallinto-oikeuden päätös tontin 75010/1 varausta koskevasta valituksesta / AK 1 kpl
34 Oikaisuvaatimus Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökseen hylätä hakemus rakentamisvelvoitteen pidentämiselle ja Ojangon pientalotontin 92103/6 takaisin ostamisesta / AK -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -