Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 1.10.2018 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 01.10.2018 17:00 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan virkasuhteisten vakanssien lakkauttaminen / HP 1 kpl
7 Asuntoreformi 2018 -kilpailun tulokset, 94 Hakunila / TLA -
8 Asemakaavamuutos 002263 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 61 Tikkurila / Veturipolku / TLA 1 kpl
9 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen vaihdosta / VAV Asunnot Oy /Asemakaavamuutos nro. 002263 / AK 3 kpl
10 Asemakaavamuutos 002317 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Myyrmäentie 2 / TLA 2 kpl
11 Maankäyttösopimus (A) ja kiinteistökaupan esisopimus (B) / Kiinteistö Oy Myyrinhalme / Asemakaavamuutos nro 002317 / AK 1 kpl
12 Asemakaava ja asemakaavamuutos 741700 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 74 Havukoski / Piippilakki / TLA 5 kpl
13 Asemakaavamuutos 002382 sekä tonttijaon muutos, 41 Viinikkala / Vasamakuja / TLA 1 kpl
14 Asemakaavamuutos 002358 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 11 Hämevaara / Viikatepuisto / TLA 1 kpl
15 Asemakaavamuutos 002348 sekä tonttijaon muutos, 26 Petikko / Huoltoasematontit Klinkkerikaarelle / TLA -
16 Osallistuminen Myyrmäen asemanseudulla aluesuunnittelukilpailun järjestämiseen / TLA -
17 Pientalotontin 80071/9 maanvuokrasopimuksen purkaminen / AK -
18 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Ylästössä / Telia Finland Oyj / AK 1 kpl
19 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Ilolassa / DNA Oyj / AK 1 kpl
20 Koivukylässä sijaitsevan tontin 70115/1 vuokraaminen yksityisen päiväkodin toteuttamista varten / Mediset Hoivarakentajat Oy / AK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -