Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 5.11.2018, Pöytäkirja 5.11.2018 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 05.11.2018 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Opetuslautakunnan alaisen toiminnan määrärahamuutokset sivistystoimen vuoden 2018
talousarvioon/EL-H
-
8 Opetuslautakunnan vuoden 2019 kokoukset, pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen/ EL-H -
9 Opetuslautakunnan jäsenten nimeäminen sivistystoimen tilojen vapaa-ajan käytön käyttö- ja maksuperusteiden uudistamista varten perustettavaan työryhmään / EL-H -
10 Vuoden 2017 iltapäivätoiminnan toiminta-avustusten tilitysten ja niihin liittyvien toimintakertomusten hyväksyminen / EL-H -
11 Perusopetuksen lisäopetukseen opiskelijaksi ottamisen perusteet ja opiskelijamäärä vuodesta 2019 alkaen / MV 1 kpl
12 Järjestämisluvan hakeminen englanninkielisen lukiokoulutuksen koulutustehtävään / MV 1 kpl
13 Sotungin lukion opetussuunnitelman päivitys / MV 2 kpl
14 Selvitys 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta Vantaalla / SA-V 1 kpl
15 Atomi, Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotila, tarveselvityksen hyväksyminen /ETN 1 kpl
16 Länsimäen päiväkoti, tarveselvityksen hyväksyminen/ETN 1 kpl
17 Rajakylän päiväkodin paviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankinta/ETN 1 kpl
18 Korson päiväkodin paviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankinta / ETN 1 kpl
19 Kielotien päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen/ETN 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 8–13 -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 7 ja 14–19 -