Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 21.1.2019 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 21.01.2019 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kaupunkisuunnittelun kaavoitusohjelma 2019 / TLA 1 kpl
7 Lausunto YIT Infra Oy:n Kiilan kiertotalouskeskusta koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta / TLA 4 kpl
8 Kuusijärven ulkoilualue -nimisen lähivirkistysalueen osan, suojaviheralueen ja Prinsessantie -nimisen katualueen lunastustoimitus / AK 4 kpl
9 Asemakaavan muutos 002182, 72 Asola / Ojalehdonkuja 2 / TLA 2 kpl
10 Maankäyttösopimus / Vantaan seurakuntayhtymä ja Helsingin seurakuntayhtymä / Asemakaavan muutos nro 002182, 72 Asola / AK 2 kpl
11 Asemakaavamuutos 002320 sekä tonttijako, 18 Vantaanlaakso / Vantaanlaaksontie 34 / TLA 5 kpl
12 Asemakaavan muutos 002358 ja tonttijako, 11 Hämevaara / Viikatepuisto / TLA 3 kpl
13 Oikaisuvaatimukset suunnittelutarveratkaisuun ja poikkeamislupapäätökseen 8.11.2018 / § 68 / 31 Luhtaanmäki / Luhtaanmäentie 67 / TLA 6 kpl
14 Hämeenkylän tontin 12058/8 varausajan jatkaminen / Yrjö ja Hanna -säätiö / AK 1 kpl
15 Asunto Oy Vantaan Elviiran osakekannan myynti As. Oy Vantaan Vega / Skanska Talonrakennus Oy / AK 2 kpl
16 Tontin 23132/12 myynti Kivistön keskusta-asuminen 2-alueelta / As. Oy Vantaan Vega / Skanska Talonrakennus Oy / AK 2 kpl
17 Tonttihaun järjestäminen kerrostalotontista 22012/1 omistusasunto- sekä osaomistus- tai asumisoikeustuotantoon Keimolanmäestä vuonna 2019 / AK 1 kpl
18 Tontin keskimääräisen myyntihinnan tarkistus ja tonttivarauksen jatko Vantaan kaupungin Kivistön kaupunginosan korttelin 23184 tontteihin 1 ja 2 / SRV Rakennus Oy / AK 3 kpl
19 Suunnitteluvarauksen jatkaminen Koivukylän keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajan kanssa/ Health City Finland, Cor Group -konserni / AK 3 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -