Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 6.5.2019 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 06.05.2019 17:00 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 1/2019 / HP 4 kpl
7 Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu / oikaisuvaatimukset poikkeamispäätökseen 68-56-17-POP/ §73 /10.11.2017 / 68 Koivuhaka / Päivänkakkarantie 2 / HP 1 kpl
8 Vantaan lausunto Uusimaa 2050 -kaavaehdotuksesta / TLA 2 kpl
9 Vantaan lausunto Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotuksesta / TLA 2 kpl
10 Myyr York Downtown suunnittelukilpailun tulokset / TLA 2 kpl
11 Asemakaavamuutos 002288 ja tonttijako, 81 Korso, 87 Vierumäki, 88 Vallinoja / Lehmustontie / TLA 1 kpl
12 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalan kaupasta, C. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Kiinteistön 92-404-6-205 omistaja yksityishenkilö / Asemakaavan muutos 002288 / AK 4 kpl
13 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalojen vaihdosta, C. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Kiinteistön 92-404-2-230 omistaja yksityishenkilö / Asemakaavan muutos 002288 / AK 5 kpl
14 Asemakaava ja asemakaavamuutos 660900 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 66 Hakkila / Rusokallio 1 /TLA 4 kpl
15 Maankäyttösopimus / Esisopimus määräalojen vaihdosta / Kiinteistö Oy GC Log 4 / Asemakaava ja asemakaavamuutos nro 660900 / AK 2 kpl
16 Asemakaavan muutos 002297 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / Raappavuorentien oikaisu / TLA 1 kpl
17 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen vaihdosta / As. Oy Veijon-Salpa, As. Oy Martinlukko, As. Oy Paulin-Salpa, As Oy Martin-Salpa / Asemakaavamuutos 002297 / AK 3 kpl
18 Asemakaavan muutos 002402 ja tonttijako, 91 Länsimäki / Länsimäen päiväkoti / TLA 2 kpl
19 Asemakaavan muutos 002332 ja tonttijako, 68 Koivuhaka / Tikkurilantie 88 / TLA 2 kpl
20 Asemakaavamuutos 002206 ja tonttijako, 86 Nikinmäki / Harrikuja / TLA 3 kpl
21 Asemakaava ja asemakaavan muutos 251200 sekä tonttijako, 25 Myllymäki / Vehkalan länsipuoli 1 / TLA 2 kpl
22 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle / Oikaisuvaatimukset suunnittelutarveratkaisuun ja poikkeamislupapäätökseen 8.11.2018 / § 68 / 31. Luhtaanmäki / Luhtaanmäentie 67 2 kpl
23 Tonttivaraus Myllykylän kaupunginosan kortteliin 25100 Vehkalan aseman itäpuolelle/ SPR Veripalvelu ja Hartela Etelä-Suomi Oy/ AK 1 kpl
24 Vuokrattujen erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusimisen yleiset vuokrausperiaatteet / AK 1 kpl
25 Koivuhaan tontin 68160/12 varausajan jatkaminen / TA-Asumisoikeus Oy / AK 1 kpl
26 Nikinmäen tontin 86167/6 myyminen perustettavalle asunto-osakeyhtiölle / Sievi Asunnot Oy:lle / AK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -