Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 10.6.2019 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 10.06.2019 17:00 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Tikkurilan keskustan monitilatoimistorakennuksen kilpailuohjelma tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle / HP 2 kpl
7 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan lautakuntaseminaari / HP -
8 Oikaisuvaatimus rakennuslupamaksun palautusta koskevasta päätöksestä / HP 2 kpl
9 Tilannekatsaus Kivistön kauppakeskuksen I-vaiheen toteuttamisesta / HP 2 kpl
10 NCC Property Development Oy:lle ja Skanska Talonrakennus Oy:lle annetun tonttivarauksen purkaminen / Kivistön kauppakeskuksen II-vaihe / AVP 1 kpl
11 Suunnitteluvaraus Kivistön kaupunginosaan kortteleihin 23192 ja 23913 sekä Beryllikadulle Kivistön aseman lounaispuolelle /Arena 3.3 Oy/ AVP 2 kpl
12 Tonttivarauksen jatko Vantaan kaupungin Kivistön kaupunginosan korttelin 23184 tontille 2 / SRV Rakennus Oy / AVP 1 kpl
13 Tonttivarausten muuttaminen Vantaan kaupungin Kivistön kaupunginosan korttelin 23186 tontteihin 1, 2 ja 4 / Fira Oy / AVP 2 kpl
14 Asemakaava ja asemakaavan muutos 232400 ja tonttijako, 23 Kivistö / Puu-Kivistön aloituskorttelit / TLA 1 kpl
15 Asemakaavamuutos 002288 ja tonttijako, 81 Korso, 87 Vierumäki, 88 Vallinoja / Lehmustontie / TLA 1 kpl
16 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalan kaupasta, C. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Kiinteistön 92-404-6-205 omistaja yksityishenkilö / Asemakaavan muutos 002288 / AVP 4 kpl
17 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalojen vaihdosta, C. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Kiinteistön 92-404-2-230 omistaja yksityishenkilö / Asemakaavan muutos 002288 / AVP 5 kpl
18 Asemakaavan muutos 002329 ja tonttijako, 15 Myyrmäki / Kelokuusen päiväkoti / TLA 2 kpl
19 Asemakaavan muutos 002367 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Korutie / TLA 2 kpl
20 Asemakaavan muutos 002352 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 61 Tikkurila/ Kielotie 15 / TLA 2 kpl
21 Asemakaavan muutos 002403 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Patotien päiväkoti / TLA 1 kpl
22 Asemakaavan muutos 002355, 68 Koivuhaka / Piitie 2 / TLA 3 kpl
23 Kiinteistön 92-403-2-156 sekä määräalojen 92-403-2-155 ja 92-93-9901-0 varausajan jatkaminen / EAI Residential I Ky:lle / Vaarala / AVP 1 kpl
24 Maa-alueen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Vapaalassa / Digita Oy / AVP 2 kpl
25 Leinelän tonttien 70111/8, 9, 13 ja 14 varausaikojen jatkaminen YIT Talo Oy:lle, Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:lle, Skanska Talonrakennus Oy:lle ja Kojamo Oyj:lle / AVP 4 kpl
26 Veromiehestä tonttien 52129/1 ja 52121/21 varausaikojen jatkaminen valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon / VAV Asunnot Oy / AVP 2 kpl
27 Erillispientalotonttien tonttihaut vuonna 2019 / AVP 4 kpl
28 Tarjouskilpailun järjestäminen yhtiömuotoisesta asuinpientalotontista 14002/21 omistusasuntotuotantoon Varistossa / AVP 1 kpl
29 Teollisuustontin 92-41-269-4 myyminen Viinikkalasta / Mijorak Oy / AVP 2 kpl
30 Teollisuustontin 92-21-127-9 myyminen Piispankylästä, Scancerco Oy/ AVP 2 kpl
31 Pientalotonttikilpailu rakennuttajille 2017 -tonttien varausajan jatkaminen / AVP -
32 Teollisuustontin vuokraus 92-25-100-2 Myllymäki / BCC Solutions Oy / AVP 2 kpl
33 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen tennishallia varten Rajakylästä / VTK Kiinteistöt Oy / AVP 2 kpl
34 Kivistön tonttia 23056/14 koskevan kauppakirjan täydentäminen ja lisäkauppahinnan periminen / Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot / AVP 1 kpl
35 Maa-alueen vuokraaminen Havukoskelta HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle vesihuollon ja siihen liittyvien tukitoimintojen tarpeisiin sekä Koivukylän paineenkorotusaseman maanvuokrasopimuksen päättämisen hyväksyminen / AVP 3 kpl
36 Tarjouskilpailun järjestäminen Koivuhaan asuinkerrostalotontista korttelissa 68160/13 vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon / AVP 1 kpl
37 Noin 9 256 m2:n suuruisen maa-alueen (tontin 66021/1) ostaminen Hakkilassa/Suomen valtio (Senaatti-kiinteistöt) / AVP 4 kpl
38 Tilan 92-407-11-116 ostaminen Ilolan kaupunginosassa /yksityishenkilö / AVP 4 kpl
39 Erillispientalon rakennuspaikan 433-412-3-238 myyminen / Lopen rantatontit / AVP 1 kpl
40 Määräalan ostaminen tilasta 92-410-11-3 Kotosenmäki Länsisalmessa / Yksityishenkilö / AVP 2 kpl
41 Koivuhaan tontin 68161/3 koskevan rakentamisvelvoitteen jatkaminen / Ålandsbanken Tomtfond Specialplaceringsfond / Bonava Suomi Oy / AVP 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -