Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 10.6.2019, Pöytäkirja 10.6.2019 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 10.06.2019 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2019 / EL-H 1 kpl
8 Draamalinjan perustaminen Martinlaakson lukioon elokuusta 2020 alkaen /AR -
9 Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrät syksylle 2020 /AR -
10 Vantaan ammattiopisto Varian ammatillisen koulutuksen aloituspaikat ja oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä vuonna 2020 / AR -
11 Martinlaakson lukion ja Sotungin etälukion opetussuunnitelmien päivitys /AR 3 kpl
12 Vantaan perusopetuksen lisäopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2019 alkaen/AR 1 kpl
13 Päätös oikaisuvaatimukseen eritysluokanopettajan vakinaisen viran täyttämistä koskevasta päätöksestä/ IK -
14 Edustajien nimeäminen suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman kehittämisen työryhmään / IK -
15 Muutos Vantaan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan 1.8.2019 alkaen, esi- ja alkuopetuksen siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö / IK 1 kpl
16 Vantaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laadun arviointi paikallisella ja pedagogisella tasolla / SA-V 2 kpl
17 Vantaan suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2019 alkaen / SA-V 3 kpl
18 Vapaalan päiväkodin lisääminen englannin kielirikasteisen esiopetuksen järjestämispaikaksi lukuvuonna 2019-2020 / SA-V -
19 Hakunilaan suunnitellun päiväkodin nimeäminen Hevoshaan päiväkodiksi /SA-V -
20 Ruusupuun päiväkodin (Kivistön) hankesuunnitelman hyväksyminen/ETN 1 kpl
21 Simonkallion koulun hankesuunnitelman hyväksyminen / ETN 1 kpl
22 Atomi, Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotila hankesuunnitelman hyväksyminen /ETN 1 kpl
23 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 7-12 ja 14-19 -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen § 13 -
Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 20-22 -