Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 16.9.2019, Pöytäkirja 16.9.2019 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 16.09.2019 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Sivistystoimen vuoden 2019 toinen osavuosikatsaus, opetuslautakunnan alainen
toiminta / EL-H
4 kpl
8 Kasvatuksen ja oppimisen toimialan esitys vuoden 2020 talousarvioksi
ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmaksi / EL-H
3 kpl
9 Kasvatuksen ja oppimisen toimialan toimitilainvestoinnit vuosille 2020—2029 /EL-H 3 kpl
10 Päätös oikaisuvaatimukseen tuntiopettajan määräaikaisen viran täyttämistä koskevasta päätöksestä/ AR -
11 Apulaisrehtorin viran (vakanssi 801805) perustaminen perusopetuksen tulosalueelle 1.8.2021 alkaen / IK -
12 Täyttämättömien virkasuhteisten vakanssien lakkauttaminen perusopetuksen tulosalueella / IK -
13 Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2018 / SA-V 3 kpl
14 Jokiniemen yhtenäiskoulun ja Tiedonjyvän päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen /ETN 1 kpl
15 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 11 ja 12 -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen § 10 -
Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 7, 8, 9, 13 ja 14 -