Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 4.11.2019, Pöytäkirja 4.11.2019 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 04.11.2019 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Opetuslautakunnan alaisen toiminnan määrärahamuutokset sivistystoimen vuoden 2019
talousarvioon/EL-H
-
8 Vantaan kaupungin edustajan nimeäminen Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön hallitukseen jäljellä olevalle kaudelle 1.1.2019—31.12.2021/ EL-H -
9 Oppisopimuskoulutuksen hankinta Varian työelämäpalveluille: Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (480 000 euroa/alv 0 %) / AR 1 kpl
10 Edustajan nimeäminen Bildningsalliansenin vuosikokoukseen 22.11.2019 / AR 1 kpl
11 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle lisäselvityspyyntöön hallintoriita-asiassa/ IK -
12 Rajatorpan koulun nimi/ IK 1 kpl
13 Ylästön koulun päivitetty opetussuunnitelma 1.1.2020 alkaen / IK 2 kpl
14 Vantaan Ammattiopisto Varia, Vehkalan toimipiste, tarveselvityksen hyväksyminen /ETN 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 8, 10, 12 ja 13 -
Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 7, 11 ja 14 -
Muutoksenhakuohje 4/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa § 9 -