Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 9.12.2019, Pöytäkirja 9.12.2019 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 09.12.2019 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ IK -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ IK -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ IK -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ IK -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ IK -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ IK -
7 Päätös oikaisuvaatimuksiin opetuslautakunnan päätöksestä 4.11.2019 § 12 koskien Rajatorpan koulun nimen muuttamista/ IK 1 kpl
8 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen syksyllä 2019 / IK 1 kpl
9 Perusopetuksen aluepäällikön viran (vakanssi 406552) perustaminen 1.1.2020 alkaen/ IK -
10 Perusopetuksen erityisopettajien ja lehtorien virkojen perustaminen 1.8.2020 alkaen/ IK -
11 Perusopetuksen lehtorien virkojen aineyhdistelmien muuttaminen 1.8.2020 alkaen/ IK -
12 A1-englannin opetussuunnitelma 1–6 vuosiluokille 1.1.2020 alkaen/ IK 1 kpl
13 Apulaisrehtorin ja opettajien virkojen perustaminen nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueelle 1.8.2020 alkaen/ AR -
14 Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen lehtorien virkojen aineyhdistelmien muuttaminen 1.8.2020 alkaen/ AR -
15 Vantaan ammattiopisto Varian muutokset opiskelijaksi ottamisen perusteisiin media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon pääsykokeiden sekä jatkuvassa haussa englanninkielisen ravintola- ja cateringalan perustutkinnon kielitaitovaatimusten osalta/ AR -
16 Vantaan kaupungin ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutoshakemus/ AR 19 kpl
17 Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2020–2021/ SA-V 1 kpl
18 Kytöpuiston koulu, perusparannus, tarveselvityksen hyväksyminen/ ETN 1 kpl
19 Nikinmäen koulu, tilamuutokset, nuorisotila ja 1.kerroksen opetustilat, hankesuunnitelman hyväksyminen/ ETN 1 kpl
20 Aviapoliksen/Veromäen paviljonkitarve/ ETN 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -