Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunnan kokous 20.1.2020, Pöytäkirja 20.1.2020 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 20.01.2020 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ KK -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ KK -
3 Talous- ja hallintojohtajan sekä viestintäpäällikön läsnäolo- ja puheoikeus opetuslautakunnan kokouksissa/ KK -
4 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ KK -
5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ KK -
6 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ KK -
7 Tiedoksi merkittävät asiat/ KK -
8 Kilterin koulu, peruskorjaus, tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen/ KK 1 kpl
9 Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020/ KK 11 kpl
10 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2020 alkaen/KK 2 kpl
11 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2020/ KK 1 kpl
12 Päätös oikaisuvaatimukseen päätoimisen tuntiopettajan vakituisen viran täyttämistä koskevasta päätöksestä/ AR -
13 Kahden opinto-ohjaajan viran perustaminen (406555 ja 406556) Vantaan ammattiopisto Variaan 1.2.2020 alkaen/ AR -
14 Perusopetuksen lisäopetukseen opiskelijaksi ottamisen perusteet ja opiskelijamäärät vuodesta 2020 alkaen/ AR -
15 Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteet/ AR -
16 Suomenkielisen perusopetuksen oppilaaksiottoalueet 1.8.2020 alkaen/ IK 2 kpl
17 Suomenkielisen perusopetuksen seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät kouluittain lukuvuonna 2020 - 2021 / IK 1 kpl
18 Päiväkodin johtajan viran perustaminen varhaiskasvatuksen palvelualueelle 1.1.2020 alkaen/ SA-V -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 3, 9-11, 13-18 -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen § 12 -
Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto § 8 -