Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 2.6.2020 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 02.06.2020 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kaupunkiympäristön toimialan talouden säästöohjelma vuodelle 2020, kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta / HP 1 kpl
7 Esisopimuksen raukeaminen kiinteistön kaupasta / Kivistön kauppakeskus / NCC Property Development Oy ja Skanska Talonrakennus Oy / AK 2 kpl
8 Esisopimuksen raukeaminen kiinteistön kaupasta /Kivistön hypermarketkeskus / Ruokakesko Oy ja Helsingin Osuuskauppa Elanto / AK 2 kpl
9 Kivistön kaupunkikeskuksen palvelukeskittymä -kilpailu / AK 2 kpl
10 Lausunto Maantien 152 parantaminen välillä Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä, aluevaraussuunnitelma, ympäristönvaikutusten arviointiselostuksesta / HP 1 kpl
11 Asemakaava ja asemakaavamuutos 152500 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 13 Vapaala, 14 Varisto, 15 Myyrmäki / Kelokuusenkuja / TLA 3 kpl
12 Kuusijärven ulkoilusillan nimeäminen, 97 Kuninkaanmäki / TLA 1 kpl
13 Asemakaavan muutos 002442 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 26 Petikko / Petikontie 23-25 / TLA 1 kpl
14 Asemakaavan muutos 002429 sekä tonttijaon muutos, 18 Vantaanlaakso / Vanha Nurmijärventie 36 / Vantaanlaaksontie 39 / TLA 1 kpl
15 Asemakaavan muutos 002416 sekä tonttijako, 12 Hämeenkylä / Santamäentie 15 / TLA -
16 Nimettömien paikkojen nimeäminen ja nimistön tarkistaminen kaupunginosissa 16 Kaivoksela, 25 Myllymäki, 26 Petikko, 32 Riipilä, 74 Havukoski ja 98 Sotunki / TLA 1 kpl
17 Tonttien 23139/1 ja 2 varausaikojen jatkaminen Puu-Kivistöstä osaomistusasunnoille ja asunto-osuuskunnalle / Lakea ja Village Co-Living / AK 1 kpl
18 Kivistön tonttien 23151/4 ja 5 varausajan jatkaminen / YIT Rakennus Oy / AK 1 kpl
19 Tonttivarauksien jatko Vantaan kaupungin Kivistön kaupunginosan korttelin 23184 tontteihin 1 ja 2 / SRV Rakennus Oy / AK 1 kpl
20 Myyrmäen tontin 15403/2 myyminen ja AH-tontin 15403/5 määräosan luovuttaminen Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle / AK 2 kpl
21 Myyrmäen tonttien 15403/6 ja 7 myyminen ja AH-tontin 15403/5 määräosan luovuttaminen Lumo Kodit Oy:lle /AK 2 kpl
22 Myyrmäen tontin 15403/3 myyminen ja AH-tontin 15403/5 määräosan luovuttaminen Asoasunnot Uusimaa Oy:lle /AK 2 kpl
23 Varistosta tontin 14002/21 varaaminen omistusasuntotuotantoon / Nil-Group Oy / AK 1 kpl
24 Maanvuokrasopimuksen sopimusehdosta poikkeavan vakuuden hyväksyminen / GoGolf Oy / AK 1 kpl
25 Sopimussakon periminen Synkroni Oy:ltä / AK -
26 Kaupunkisuunnittelulautakunnan ylimääräisen kokouksen järjestäminen / HP -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -